การเติบโตรอบใหม่ของ AIMIRT กองทรัสต์ผู้ชนะวิกฤติ COVID-19

วิกฤติ Covid-19 เป็นปัจจัยกดดันที่ส่งผลกับเศรษฐกิจอย่างชัดเจน หลาย ๆ อุตสาหกรรมต่างก็ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์


แต่ยังมีกองทรัสต์กลุ่มอุตสาหกรรมอีกกองหนึ่ง ที่กลับมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอีกทั้งยังสามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ


กองทรัสต์ผู้ชนะวิกฤติ Covid-19 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT กองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทนที่​แข็งแกร่ง แถมยังเดินหน้าซื้อทรัพย์สินเพิ่ม สำหรับการเติบโตรอบใหม่นี้ ดันมูลค่าทรัพย์สินให้เข้าใกล้ 1 หมื่นล้านบาท


อะไรที่ทำให้ AIMIRT แข็งแกร่ง การเลือกทรัพย์สินเพื่อเข้าลงทุนนั้นมีความน่าสนใจมากแค่ไหน ติดตามชมได้ในคลิปนี้