EDL-GEN ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานสะอาดของ สปป.ลาว ผู้ขับเคลื่อนแสงสว่างของอาเซียน

อาเซียนเปรียบเหมือนคนวัยหนุ่มสาว...ที่กำลังเติบโต และปัจจัยหลักที่จะทำให้เติบโตไปได้เร็ว คือ... พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ให้เดินหน้า 


บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-GEN หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใหญ่ของ สปป.ลาว  หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน


‘EDL-GEN’ มีภารกิจที่สำคัญ คือ การสนับสนุนการเติบโตของภูมิภาค และสร้างการเติบโตให้กับ สปป.ลาว แม้ว่า EDL-GEN มีธุรกิจอยู่ใน สปป.ลาว และไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของไทย แต่ความน่าสนใจของ EDL-GEN คืออะไร โอกาส และการเติบโตของ EDL-GEN เป็นอย่างไร


ร่วมสร้างการเติบโต ผ่านการลงทุนกับ หุ้นกู้ ของ EDL-GEN กับผลตอบแทนแบบไร้พรมแดน นักลงทุนไทยจะเข้าลงทุนได้อย่างไร ติดตามได้ในคลิปนี้