Official Update :

ความสำเร็จทางธุรกิจ.. เกิดจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด

บริษัท โคลเวอร์เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "CV" เติบโตขึ้นจากการเป็นผู้รู้จริงในการสร้างโรงไฟฟ้า ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร


ธุรกิจของ CV ซึ่งมีความโดดเด่น และกำลังใช้จุดเด่นนั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่ ความพิเศษของ CV คืออะไร และการเติบโตจะมากขนาดไหน? ฟังได้ในคลิปนี้