Official Update :

คุยกับ ‘EDL-Gen’ ยักษ์แห่งโรงไฟฟ้า และสายน้ำที่กำลังช่วยขับเคลื่อนอาเซียน…

โลกมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และสิ่งที่เป็นเมกะเทรนด์ในขณะนี้ คือ.. ความต้องการไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด ซึ่งกำลังเติบโตอย่างร้อนแรง


และหนึ่งในผู้เล่นแถวหน้าของอาเซียน บริษัท ผลิต - ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL – Gen ผู้ผลิตไฟฟ้ายักษ์ใหญ่สัญชาติลาว ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดของอาเซียน และด้วยปริมาณน้ำฝนที่มีปริมาณมากในปีนี้ เป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญ.. ที่จะทำให้การผลิตไฟฟ้าของ EDL – Gen  มีมากขึ้น


นับเป็นโอกาสสำคัญ
ที่จะได้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจนอย่าง ‘EDL-Gen’ จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของปีนี้ จะเติบโตไปไกลมากอย่างไร และการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ น่าสนใจแค่ไหน ติดตามได้ในคลิปนี้....