คุยกับ PIN ว่าที่หุ้นนิคมอุตสาหกรรม กับการลงทุนในจังหวะที่ดีที่สุด

นิคมอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยมาเกือบ 10 ปี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเฉพาะ และมีผู้เล่นน้อยราย


ดังนั้น การที่มีธุรกิจที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม กำลังจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยกำลังต้องการแรงกระตุ้น จึงสร้างสีสันให้กับตลาดหุ้นไทยไม่น้อย


บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ ‘PIN’ ผู้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ชองประเทศ ด้วยจุดแข็งที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือมากที่สุดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในนิคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี นั่นคือ ความแตกต่างที่สามารถสร้างการเติบโตไปพร้อมกับความสุข  


อะไรคือสิ่งที่ PIN คาดหวังกับการระดมทุน และจะสร้างการเติบโตได้อย่างไร ติดตามได้ในคลิปนี้