EGMD เหรียญดิจิทัลแห่งการเติบโต

สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นหนึ่งในเทรนด์การลงทุน..ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในปีนี้ จากความเคลื่อนไหวของราคาที่ร้อนแรง ทำให้หลายคนต่างให้ความสนใจ และอยากจะมีส่วนร่วมของการเติบโต 


ภาคธุรกิจหลายแห่ง..ก็มองหาโอกาสที่จะสร้างธุรกิจที่มีอยู่ให้โดดเด่น


จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ ‘EGMD’ ที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางของการซื้อขายสินค้าในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์..ผ่านเงินดิจิทัล ที่หลังจากนี้..จะมาสร้างการเติบโตให้กับ ‘EG Group’ ทั้งในด้านการขายสินค้า และประโยชน์ของราคาที่เคลื่อนไหว


EGMD คืออะไร และน่าสนใจอย่างไร ฟังได้ในคลิปนี้