Official Update :

เปิดแผนธุรกิจ HENG ลิสซิ่งที่โตเร็วกว่าแผน

นับจากวันที่ ‘HENG’ หรือ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนใน SET


‘HENG’ ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่น และความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท กับการเติบโตในช่วงภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว


วันนี้ WEALTHY THAI มีโอกาสได้คุยกับ.. คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์, CEO ของ HENG และพบว่ามีอะไรที่มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ เพราะล่าสุด พัฒนาการของ HENG ในด้านการทำธุรกิจเติบโตได้เร็วและดีกว่าที่คาดไว้ อะไรที่ทำให้ HENG ประสบความสำเร็จ และการเติบโตหลังจากนี้ตื่นตาตื่นใจแค่ไหน ฟังในคลิปนี้