“ประกันสุขภาพ”...สำหรับคนเตรียม ‘Early Retirement’

ในปัจจุบันอายุเกษียณของไทยเราอยู่ที่ 60 ปี และความฝันของหลายๆ ท่านที่อยากจะเกษียณงานจากบริษัทก่อนเวลา เพื่อได้มีเวลาที่เพิ่มขึ้นในการทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ หรือสร้างอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ “การวางแผน Early Retirement ที่ดี” สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “การวางแผนประกัน” ที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และต้องเหมาะสมกับวัย


จากประสบการณ์การทำงานให้กับหลายๆ ท่านที่วางแผน Early Retirement จากบริษัทที่ทำงานอยู่ในช่วงอายุ 45-59 ปี เราจะเห็นได้ว่าช่วงอายุนั้นยังคงเป็นช่วงของวัยทำงาน ร่างกายยังคงสมบูรณ์ แข็งแรงดี แต่อาจเป็นโรคตามวัยได้เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดในหัวใจหรือสมองอุดตัน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง


“ดังนั้นนอกจากการเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ และเตรียมเงินเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ท่านที่ต้องการ Early Retirement จำเป็นจะต้องวางแผนประกันให้รัดกุม เพราะถ้าเป็นโรคร้าย หรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพียงครั้งเดียว ท่านอาจสูญเสียเงินที่สะสมมาได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่การวางแผนประกันนั้นจะเน้นไปทาง ค่ารักษาพยาบาล เป็นหลัก”


อย่างไรก็ตาม หลายๆ ท่านยังคงเป็นห่วงถึง “เบี้ยประกัน” ที่สูงขึ้นตามอายุคิดว่าไม่ได้ใช้ ไม่คุ้มเบี้ยที่ชำระไป แต่การมีประกันสุขภาพที่มีค่ารักษามากพอและไม่ได้ใช้ ย่อมดีกว่าเป็นโรคร้ายค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูง แล้วไม่มีประกันมารองรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

“คนที่ทำประกันไว้ตอนสุขภาพดีเป็นคนที่ทำประกันสุขภาพที่ คุ้มที่สุด เพราะอายุยิ่งเพิ่มมากขึ้น โรครุมเร้า ท่านอาจไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องเตรียมเงินในส่วนของการดูแลสุขภาพ และค่ารักษาตัวเองมากขึ้นด้วย”


หลายๆ ท่านอาจสงสัย แล้ว “ประกันสุขภาพที่ดี” ควรพิจารณาอย่างไร อย่างแรกคือ “บริษัทประกันต้องมีความน่าเชื่อถือ” ความมั่นคงประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมานาน และมีเงินสำรองประกันภัยที่มากพอ ถัดมาคือ “วงเงินความคุ้มครอง” ของแบบประกันสุขภาพที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลกับโรคต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต


“การให้ต่อสัญญา” ประกันสุขภาพในปีถัดไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือ “ขั้นตอนการยื่นเคลม” ค่ารักษาไปแล้วว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือไม่ และสุดท้ายที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าบริษัทและแบบประกัน คือ “ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ” ผ่าน Application, Call Center และตัวแทนที่ท่านไว้วางใจในการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพที่ดีในการวางแผน แนะนำและดูแลกรมธรรม์ที่ท่านมีอยู่ได้


“ในอนาคตอายุเกษียณของคนไทยมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเป็น 63 ปี หรือมากกว่า อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ถ้าอายุขัยเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่ 85 ปี ยิ่งเกษียณเร็ว ช่วงปีใช้เงินหลังเกษียณก็ยิ่งมากขึ้น อาจจะมากถึง 25-40 ปี การรักษาสุขภาพที่ดีจะช่วยให้ท่านมีการดำเนินชีวิตที่ดีตลอดอายุขัย แต่ถ้ามีโรคภัยการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้น ก็สามารถช่วยให้ท่านได้รับการรักษาทันท่วงที หายไว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเร็วขึ้นด้วย”


ดังนั้นเพื่อ “การวางแผน Early Retirement” ที่สมบูรณ์ต้องมี “ประกันสุขภาพ” รองรับค่ารักษาพยาบาลให้พอกันด้วยค่ะ


ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่[email protected], สมาคมนักวางแผนการเงินไทย Facebook Fanpageและ www.tfpa.or.th

บุณยนุช ยุทธ์ประทุม

นักวางแผนการเงิน CFP®