Official Update :

รู้หรือไม่?...“สลากออมทรัพย์” ไม่ถูกรางวัล-เงินลงทุนยังอยู่ครบ...แถม ‘รับดอกเบี้ย’ อีกด้วย

เมื่อนึกถึงทางเลือกในการออมเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงแถมยังได้ลุ้นโชค เชื่อว่า หลายคนย่อมนึกถึง “สลากออมทรัพย์ (Savings Lottery)” กันเป็นอย่างแน่ โดยสลากออมทรัพย์ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินที่มีลักษณะดังนี้ครับ

  • ขายเป็นหน่วย โดยมีหลากหลายราคาให้เลือกตามความต้องการของผู้เปิดบัญชีซื้อ ตั้งแต่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อย เพียงหน่วยละ 20 บาท ไปจนถึงใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เช่น หน่วยละ 10 ล้านบาท


  • สามารถเปิดบัญชีซื้อได้ทั้ง บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลทุกประเภท กรณีบุคคลธรรมดา ผู้ที่มีอายุน้อยก็สามารถเปิดบัญชีซื้อได้ โดยสลากออมทรัพย์บางรุ่น ผู้มีเงินออมที่มีอายุเพียงแค่ 7 ปี ก็สามารถเปิดบัญชีซื้อได้แล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดในการออกสลากแต่ละรุ่น


  • มีอายุครบกำหนดไถ่ถอน หากเป็นรุ่นปกติส่วนใหญ่จะมีอายุครบกำหนดไม่เกิน 3 ปี แต่หากเป็นรุ่นแบบดิจิตอลจะมีอายุครบกำหนดไม่เกิน 2 ปี


  • มีทั้งแบบที่ จ่ายดอกเบี้ย และ ไม่จ่ายดอกเบี้ย ถ้าเป็นแบบไม่จ่ายดอกเบี้ย ผลตอบแทนจะอยู่ในรูปของการได้รับสิทธิลุ้นเงินรางวัลในทุกๆ เดือน ส่วนกรณีที่ได้รับดอกเบี้ย ผู้เปิดบัญชีซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์ และแบบประจำบางประเภท แต่จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรามากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดในการออกสลากแต่ละรุ่น

 
“นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดการ หักส่วนลด (ค่าปรับ) และ การจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่คงเงินไว้จนกว่าจะครบกำหนดอายุของสลากอีกด้วย เช่น หากไถ่ถอน หรือคงเงินไว้น้อยกว่า 3 เดือน ผู้เปิดบัญชีซื้อจะได้รับเงินลงทุนคืน แต่โดนหักส่วนลด (ค่าปรับ) ตามที่กำหนดไว้ หากคงเงินไว้ครบ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี และไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของสลาก ผู้เปิดบัญชีซื้อจะได้รับเงินลงทุนคืน ไม่มีการหักส่วนลด แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลง เป็นต้น

  • ได้รับสิทธิลุ้นเงินรางวัลได้ทุกเดือน ซึ่งตรงนี้จะคล้ายกับสลากกินแบ่งรัฐบาล (Thai Government Lottery) แต่ต่างกันตรงที่หากเป็นกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ้าไม่ถูกเงินรางวัล เงินลงทุนที่จ่ายซื้อทั้งหมดก็จะหายไปในทันที ไม่มีเหลือคืนให้แก่ผู้ซื้อแม้แต่บาทเดียว


“แต่กรณีสลากออมทรัพย์ ถ้าไม่ถูกเงินรางวัล เงินลงทุนก็ยังคงอยู่ครบถ้วน ไม่ได้หายไปไหน และยังได้รับดอกเบี้ยอีกด้วย นอกจากนี้ หากซื้อจำนวนมากก็ย่อมมีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการออกรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนดของสลากแต่ละรุ่น มีตั้งแต่รางวัลเล็กเลขท้าย 2 ตัวรางวัลละ 20 บาท ไปจนถึงรางวัลใหญ่สูงสุดถึงรางวัลละ 5 ล้านบาท”

  • เงินลงทุน เงินรางวัล และดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เปิดบัญชีซื้อที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการออกสลากแต่ละรุ่น


  • กรณีบุคคลธรรมดา ผลตอบแทนที่ได้รับทุกประเภททั้งส่วนที่เป็นเงินรางวัล และดอกเบี้ยรับจะได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้


  • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินได้ ยกเว้น รุ่นที่เป็นแบบดิจิตอล


  • มีความปลอดภัยสูง ความเสี่ยงต่ำมาก เพราะออกโดยรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ หากผู้เปิดบัญชีมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้


  • ออกเสนอขายโดยธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แต่รายละเอียดจะมีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในการออกสลากแต่ละรุ่น


ทั้งนี้ ในการจะเปิดบัญชีซื้อขาย “สลากออมทรัพย์” แต่ละรุ่น แต่ละธนาคาร ผู้ที่สนใจจึงควรศึกษารายละเอียดต่างๆ อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกสลากที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของตนเอง และได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

นักวิชาการอิสระสายการเงิน-การลงทุน ชอบสื่อสารเรื่องการเงินยากๆ ให้เข้าใจง่าย ผ่านการสอน งานเขียน และการเป็นวิทยากร ทุ่มเททั้งชีวิต หวังปลุกคนไทยให้ตื่นขึ้นมา อ่านออก-เขียนได้ทางการเงิน