Official Update :

ปั้น “5 ล้านบาท” ก่อนเกษียณ 10 ปี...ยังไม่สาย-อยู่ในวิสัยที่ทำได้ !!!

จริงๆ แล้วเรื่อง การวางแผนเกษียณ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ถ้าเอาเรื่องนี้มาคุยกับคนอายุน้อยในช่วงเริ่มต้นวัยทำงานกลับมองว่า...อีกนานกว่าจะถึงจะรีบไปไหนๆก็ได้


ขอใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อน ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยเก็บก็ไม่สาย เวลายังมีเหลืออีกมากมาย


วันนี้จะพาคุณวาร์ปข้ามมิติกาลเวลามา จุดของเวลา อีก 10 ปี ก่อนคุณจะเกษียณ กันดู วันนี้คุณพร้อมที่จะเกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า (อายุ 60 ปี) แล้วหรือยัง?


วันนี้ คุณมีเงินเก็บในส่วนเป้าหมายเกษียณมากน้อยขนาดไหน?


หากอ้างอิงตัวเลขที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...)” เคยแนะนำไว้เบื้องต้นที่ 5 ล้านบาท นั้น ตอนนี้ความพร้อมคุณสำหรับชีวิตเกษียณในอีก 10 ปี ข้างหน้า เป็นยังไงกันบ้าง?


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีเรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยอีก
10 ปีก่อนเกษียณ...ยังไม่สายที่จะเก็บเงินบรรลุเป้าหมายเกษียณ” 5 ล้านบาท

ใครที่พอดียืนอยู่ จุดของเวลา อีก 10 ปีก่อนจะเกษียณ น่าจะนึกภาพตามได้ง่ายหน่อย แต่ใครที่ยังไม่ถึงแต่ใกล้ถึงแล้วก็พอจะจินตนาการตามได้ไม่ยากนัก


ก่อนอื่นเลยแนะนำให้ตรวจสอบว่า ปัจจุบัน เงินเก็บเพื่อเป้าหมายเกษียณ ของคุณในตอนนี้ (ก่อนเกษียณ 10 ปี) มีอยู่เท่าไรแล้ว สำหรับใครที่ทะลุเป้า 5 ล้านบาทไปแล้ว หรือมีเงินใช้เฉลี่ยเดือนละ 20,833 บาท ไปอีก 20 ปี หลังเกษียณ ต้องขอแสดงความยินดีด้วย เพราะบรรลุเป้าหมายได้ก่อนกำหนดถึง 10 ปี 


โอกาสจะขยับ คุณภาพชีวิตหลังเกษียณ ให้ดีขึ้นกว่านี้ ด้วยการสะสมความมั่งคั่งเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรที่เสี่ยงมากจนเกินไปก็จะมีมากขึ้นด้วยแต่ใครที่มาถึงจุดนี้ แล้วพบว่าเงินเก็บเพื่อเป้าหมายเกษียณยังไม่มีก็อย่าเพิ่งตกใจไป ยังมีระยะเวลาเหลืออีก 10 ปี ให้คุณเดินหน้ามุ่งมั่นสร้างเงิน 5 ล้านบาทได้ทันอยู่ เพียงแต่อาจจะเหนื่อยมากหน่อย ทั้ง อัตราการเก็บต่อเดือน และต้องมองหาทางเลือกที่ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้เติบโตได้ในระยะ 10 ปีนี้ด้วย ซึ่งในภาพรวมก็จะเป็นกลุ่ม

-กองทุนผสม ที่คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี

-กองทุนหุ้น ที่คาดหวังผลตอบแทนได้ 7 – 10% ต่อปี ขึ้นกับหุ้นอะไรและสไตล์ไหนด้วย


กรณีไม่มีเงินเก็บอยู่เลย บนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดีสุดเฉลี่ย 10% ต่อปี คุณต้องเก็บเงินเดือนละ 24,409 บาท แต่ถ้าอยากเสี่ยงน้อยลงเหลือแค่ 5% ต่อปี ก็ต้องเก็บเพิ่มเป็นเดือนละ 32,199 บาท ตัวเลขของคนที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้ ค่อนข้างหนักพอสมควรสำหรับการเริ่มต้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย


ส่วนใครที่มีเงินเก็บแล้วบางส่วน เช่น 1 ล้านบาท หรือ 2 ล้านบาท และยังขาดอยู่ 4 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำดับนั้น ตัวเลขการเก็บก็ยังเป็นระดับหลักหมื่นต่อเดือนเช่นเดียวกัน มากน้อยขึ้นกับทางเลือกที่คุณเลือกลงทุนด้วยเช่นกัน


ส่วนคนที่มีเงินเก็บ 3 – 4 ล้านบาท โอกาสบรรลุเป้าหมายค่อนข้างอยู่ในวิสัย อัตราการเก็บก็ไม่หนักมาก โดยคนที่ยังขาดเงินอีก 1 ล้านบาท แค่ลงทุนเดือนละ 6,440 บาท ที่ผลตอบแทน 5% ต่อปี ก็จะเติมเต็มเป้าหมายเงิน 5 ล้านบาท ตอนเกษียณได้แล้ว


แต่ถ้าคุณเริ่มช้ากว่านี้ โอกาสจะบรรลุเป้าหมายเงินเก็บหลังเกษียณ 5 ล้านบาท ก็จะยิ่งยากขึ้นตามลำดับ จนถึงขั้นไม่อาจจะบรรลุเป้าหมายได้ เช่น มานึกได้ตอนอายุ 55 ปี เป็นต้นอย่าลืมสำรวจ
แหล่งเงินหลังเกษียณของตัวเองว่ามีอะไรบ้าง?

อย่าลืมสำรวจดู แหล่งเงินหลังเกษียณ ที่มีอยู่ในมือคุณด้วยเช่นกัน ได้แก่

  1. เงินบำนาญหรือ บำเหน็จจากเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)’ กรณีรับราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีพนักงานบริษัทซึ่งโดยปกติจะคำนวณตามเงินเดือนเฉลี่ยปีสุดท้ายและจำนวนปีที่ทำงานรวมถึงเงินสงเคราะห์ครูและเงินจากกองทุนการออมแห่งชาติ

  2. เงินบำนาญ หรือ บำเหน็จจากประกันสังคมหากมีการจ่ายเบี้ยประกันสังคมระหว่างทำงาน (ที่สำคัญเกษียณอายุ 55 ปี อย่าลืมไปแจ้งใช้สิทธิของตัวเองด้วย โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินในส่วนนี้ได้ที่เวบไซด์ของประกันสังคม www.sso.go.th)

  3. เงินผลประโยชน์จากประกันบำนาญ หรือ ประกันชีวิต ที่จ่ายคืนเมื่อครบกำหนดเวลา

  4. เงินจากนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน และเงินจาก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  5. ค่าขายคืนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)’ ซึ่งสามารถขายคืนได้เมื่อครบอายุ 55 ปีเป็นต้นไป

  6. รายได้อื่นๆเช่นค่าเช่าดอกเบี้ยเงินปันผลหรือ รายได้จากเงินลงทุนประเภทอื่นๆ


ประเมินดูว่า มีรายได้จากแหล่งไหนบ้างอยู่ในมือคุณในตอนเกษียณ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากน้อยแค่ไหน เป็นรายรับครั้งเดียว หรือทยอยรับ เป็นต้น


เป้าหมายเกษียณอาจดูไกล แต่ก็ต้องหมั่นสำรวจดูว่าคุณยังเดินอยู่บนเส้นทางที่วางเอาไว้หรือไม่อยู่เสมอ เพราะหากคุณเริ่มต้นได้เร็วเงินลงทุนต่อเดือนก็จะน้อยลงมาก แต่ถ้าคุณละเลยไปบ้าง ขอให้ใช้หลักอีก 10 ปีก่อนเกษียณไว้เช็กความพร้อมของตัวเองดูอีกครั้ง...ก็ยังไม่สาย สำหรับการเริ่มต้นแต่ประการใด

สรวิศ อิ่มบำรุง

บรรณาธิการ Wealthythai.com มีประสบการณ์ในสายข่าวกองทุนรวม นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร Money&Wealth เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาต IC Complex 2 และมีผลงานเขียนหนังสือ ‘รวยด้วยกองทุนรวม’, 'ยิ่งลงทุน ยิ่งรวยเกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF’ และ ‘ลงทุนกองทุนหุ้น รวยได้ไม่แพ้เซียน’