ติดต่อเรา

สำนักงาน

อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิิสเนส เซ็นเตอร์
65/25 ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงาน
02-612-2081 ต่อ 110

กองบรรณาธิการ
02-612-2081 ต่อ 111-112

ฝ่ายการตลาด
092-805-4053 [คุณธนรัตน์ ลัทธพินันท์ - มายด์]
099-929-5549 [คุณขวัญพัฒน์ นิลมณีนาวา - ปอ]

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์