บลจ.กรุงไทย ประเมิน SET Index ปี 62 ที่ 1,800 จุด

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM แจ้งว่า ประเมินแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปี 2562 มีกรอบดัชนีฯ อยู่ที่ 1,800 จุด โดยภาวะการลงทุนยังคงเผชิญกับความผันผวนต่อเนื่องจากปี 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งถูกกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลักกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกิดจากข้อจำกัดในการใช้มาตรการทางด้านการคลังและมาตรการทางด้านภาษีเพื่อกระตุ้นการขยายตัวเศรษฐกิจ หลังจากได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆ ไปค่อนข้างมากแล้วในปีที่ผ่านมา

ส่วนเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (EU) อาจต้องเผชิญต่อปัญหาประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอังกฤษที่ตัดสินใจแยกตัวออกจาก EU (Brexit) และเศรษฐกิจประเทศอิตาลีมีปัญหาเรื่องระดับหนี้สาธารณะ และเศรษฐกิจจีนที่มีปัญหาการชะลอตัวในเชิงโครงสร้าง
ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือผลลัพธ์จากการเลือกตั้งทั่วไปจะได้รัฐบาลที่มีเอกภาพเพียงพอที่จะบริหารประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพหรือไม่ เพราะมีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารเศรษฐกิจประเทศ ดังนั้นนโยบายการลงทุนของ บลจ.กรุงไทยในปีนี้ จะเน้นการคัดสรรหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวน้อยที่สุด รวมทั้งเลือกหลักทรัพย์รายตัวที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของวงจรการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้ง
 
ทั้งนี้ หากพิจารณาสภาพตลาดปัจจุบันพบว่านักลงทุนค่อนข้างมีความกังวล กลัวความเสี่ยงการลงทุนในหุ้น ซึ่งถ้าพิจารณาราคาหุ้นในปัจจุบันมีการสะท้อนความกังวลดังกล่าวไปบ้างแล้ว ขณะเดียวกันราคาหุ้นในปัจจุบันมี Valuation มี P/E ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี มีอัตราเงินปันผลสูงขึ้น แม้ว่ายังมีปัจจัยที่น่ากังวลอยู่บ้าง แต่ระดับราคาหุ้นในปัจจุบันนี้ก็มี Downside risk ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการทยอยเข้าลงทุนในระดับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งคาดว่าจะดีกว่าการลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ ในระยะยาว
 
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนปี 2562 เน้นลงทุนในหุ้นที่มีรายได้และการเติบโตในประเทศ (Domestic Play) หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ได้รับประโยชน์จากมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มพาณิชย์
 
นอกจากนี้ การจัดพอร์ตหุ้นในปี 2562 บลจ.กรุงไทยยังคงเน้นกระจายการลงทุนไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย คัดเลือกหุ้นรายตัวที่ราคาปรับลดลงมาต่ำกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน และหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความคาดหวังการเติบโตสูง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการถูกปรับลดคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
Share: