รัฐไม่ต่ออายุ การให้สิทธิลดหย่อนภาษีกองทุน LTF โดยจะสิ้นสุดในปี 2562

กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายที่จะขยายอายุ มาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ที่จะสิ้นสุดในปี 2562กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long Term Equity Fund: LTF จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบัน (กองทุน) ที่จะลงทุนระยะยาวในหุ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น
โดยคนที่ลงทุนในกอง LTF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะเห็นว่า คนที่มีรายได้น้อยและไม่ต้องเสียภาษี ก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ใดๆ ขณะที่คนที่มีรายได้มากจะได้ประโยชน์จากการลดหย่อนมากตามไปด้วย
นักวิชาการมองว่า การยกเลิกการลดหย่อนภาษีครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลประหยัดรายจ่ายที่เกิดจากมาตรการลดหย่อนได้เกือบ 9,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำงบจำนวนนี้ไปบริหารจัดการเพื่อสาธารณะประโยชน์ได้อีกจำนวนมาก
ปัจจุบัน LTF มีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 3.9 แสนล้านบาท โดยที่ผ่านมา เห็นได้ว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นร่วง แรงซื้อจาก LTF ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาพยุงเลยทีเดียว … จึงเป็นที่น่าสนใจว่า จะมีแนวทางอย่างไร ที่จะเข้ามาช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อจากนี้ …

Share: