“บลจ.ไทยพาณิชย์”...ปลื้ม ‘กองอสังหาฯ ผลงานดีต่อเนื่อง เตรียมจ่ายปันผล-เงินลดทุน กว่า 2,800 ล้านบาท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาสที่ 4/18 ที่ผ่านมาบริษัทสามารถบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 .. - 31 .. 18 รวมทั้งสิ้น 7 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 2,800 ล้านบาท ในวันที่ 1 มี.. 19 นี้ ทั้งนี้จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินลดทุนในวันที่ 14 .. 19

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย )

โดยกองทุนรวมอสังหาฯ ที่จ่ายปันผลประกอบด้วย 6 กองทุน ประกอบด้วย กลุ่มอาคารสำนักงานกองได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)’ จะจ่ายปันผล 0.2843 บาทต่อหน่วย ,กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)’ จ่ายปันผล 0.2204 บาทต่อหน่วย และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)” จะจ่ายปันผล 0.1382 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มโรงงานและคลังสินค้ากองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF)” จะจ่ายปันผล 0.1743 บาทต่อหน่วย

สำหรับกลุ่มคอมมิวนิตี้มอลล์ มี 1 กอง ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL)” จะจ่ายปันผล 0.0480 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินลดทุนในอัตรา0.1210 บาทต่อหน่วย เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินเป็นจำนวน 47,190,000 บาท จากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการลดลงของการประเมินอสังหาริมทรัพย์

และกลุ่มโรงแรม 1 กอง ได้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)’ เป็นการจ่ายเงินลดทุนในอัตรา0.1170 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินเป็นจำนวน 20,603,170 บาท จากกองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการลดลงของการประเมินอสังหาริมทรัพย์

ส่วนกลุ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 1 กอง ได้แก่  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)’ จะจ่ายปันผล 0.2600 บาทต่อหน่วย

ศึกษาข้อมูลธุรกิจเพื่อเติ่มได้ที่ www.scbam.com/smartstar

Share: