“กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก”...ผันผวนสูงเป็นธรรมชาติ ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี เฉลี่ยติดลบ 22.39%

สำหรับกลุ่ม “กองหุ้นไทย” นั้น ยังสามารถแบ่งได้อีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ “กลุ่มกองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ซึ่งบลจ.ส่วนใหญ่เพิ่งจะมีการจัดตั้งกันมากในช่วงไม่ถึง 2 ปีที่ผ่านมา ณ สิ้นม.ค. 19 มีกองทุนทั้งหมด 22 กอง แต่ย้อนหลังไป 5 ปี มีเพียง 2 กอง เท่านั้น

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้บลจ.หันมาออกกลุ่ม ‘กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก’ มากขึ้นในช่วงหลังมานี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ‘Universe’ ของหุ้นขนาดกลาง-เล็กรวมถึง ‘สภาพคล่องของหุ้นกลุ่มนี้ที่มีมากขึ้นกว่าในอดีต และยังเป็นการ สร้างจุดต่าง ให้กับกองทุนหุ้นของบลจ.นั้นๆ เพิ่มเติมเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนด้วยเช่นกัน

“ด้วยบุคลิกของ หุ้นขนาดกลาง-เล็ก เองนั้น จะมีความเคลื่อนไหวที่หวือหวากว่า หุ้นใหญ่ เป็นธรรมชาติ เมื่อความผันผวนมีมากกว่า โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นใหญ่ก็เป็นสิ่งที่พึงคาดหวังได้ใน ระยะยาว แต่ก็จะมาพร้อมกับความผันผวนใน ระยะสั้น ที่มากกว่าด้วยเช่นกันทั้งในทางบวกและทางลบ”

ช่วง 1 ปี ย้อนหลัง (ณ 31 ม.ค.19) ที่ผ่านมานั้น ในขณะที่ผลตอบแทนตลาดหุ้นรวม (SET TRI) ติดลบ 7.37% นั้น กลุ่ม “กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ 22.39% เรียกว่า แพ้ SET TRI ทุกกองเลยทีเดียว

“แต่ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มแล้ว จาก 22 กอง มี 14 กอง คิดเป็น 63.64% ของทั้งหมด ที่มีผลงานดีกว่า ในขณะที่อีก 8 กอง คิดเป็น 36.36% ของทั้งหมด ที่แพ้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม”

โดยกองทุนที่มีผลงานดีสุดนั้น ให้ผลตอบแทนติดลบ 17.57% ในขณะที่กองที่ผลงานแย่สุดให้ผลตอบแทนติดลบ 30.90% หรือต่างกันอยู่ 13.18% เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนแรกของปี19 กลุ่ม ‘กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก’ ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาตามทิศทางของตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยช่วงเดือนม.ค. 19 SET TRI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% เช่นเดียวกับ ‘กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก’ ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.14% จากเดิมในช่วง 1 ปีย้อนหลังที่แพ้ SET TRI ค่อนข้างมาก นี่ก็สะท้อนถึงบุคลิกที่หวือหวาของกองหุ้นกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

“ข้อจำกัดหนึ่งของกลุ่ม ‘กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก’ ก็คือเรื่องของ Universe ของหุ้นที่มีจำกัด กองหุ้นกลุ่มนี้จึงมักมีขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุนนั่นเอง และสำหรับกองที่ได้รับความนิยมจนมีขนาดกองโตมากเกินขีดจำกัด ก็มีการเบรกขนาดกองไว้เช่นกัน อีกเรื่อง คือ ‘ดัชนีเทียบวัดของกองหุ้นกลุ่มนี้ บลจ.ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เลือกดัชนีเทียบวัดที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่สามารถจะสื่อถึงการลงทุนของกองหุ้นกลุ่มนี้ได้ดีกว่า นั่นอาจทำให้การมองภาพเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวม ยังทำให้ได้ภาพที่ไม่ดีเท่าไรนัก”

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่ รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ และคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าใน ระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทย กลุ่ม “กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มพอร์ตหุ้นไทยของคุณได้เป็นอย่างดี

 

Share: