มองธุรกิจรักษาพยาบาลกับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุปี 2562 กับ THG

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) พร้อมรุกขยายการลงทุนต่อเนื่อง ตอบเทรนด์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

โดยเตรียมก่อสร้างอาคารใหม่ในโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย และเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แล้วเสร็จ รวมถึงมองโอกาสขยายการลงทุนโรงพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มเติม

นอกจากนี้ THG ยังเตรียมเก็บเกี่ยวรายได้จากโครงการใหม่ของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ในประเทศเมียนมา ที่เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมโชว์ยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ Jin Wellbeing County รังสิต แล้ว 32 ยูนิต ตั้งเป้าดันรายได้รวมเติบโตเกินกว่า 20% ในปีนี้

Share: