“บลจ.กสิกรไทย”...ปลื้ม ‘กอง KGT5YB’ เสียงตอบรับดี กวาดยอดขายสูงถึง 6,046 ล้านบาท พร้อมยกระดับธุรกิจกองทุนรวมของไทยให้เทียบเท่าในระดับสากล

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า หลังบริษัทเปิดขายกองทุนมีประกันกองที่ 2 ‘กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B (KGT5YB)’ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจและให้การตอบรับกันอย่างท่วมท้น โดยกองทุนสามารถระดมทุนได้สูงถึง 6,046 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 19) นับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่ได้เปิดเสนอขายกองทุนรวมแบบมีประกันกองทุนแรกไปเมื่อปลายปี 18 ที่ผ่านมา

“จากการเสนอขายกองทุนรวมแบบมีประกันแล้วทั้งสิ้น 2 กองทุน ได้แก่ KGT5YA และ KGT5YB บริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ส่งผลให้ทั้ง 2 กองทุนมียอดขายรวมกันสูงถึง 11,044 ล้านบาท นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ลงทุนให้กับตลาดทุนไทย ด้วยความตั้งใจที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนให้ตอบโจทย์ความต้องการและเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน อีกทั้งเพื่อยกระดับธุรกิจกองทุนรวมของไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับในระดับสากล”

นายนาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ‘กอง KGT5YB’ มีนโยบายที่เน้นสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Multi-asset) เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ และหุ้น ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีและกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund : ETF) เป็นหลัก พร้อมทั้งมีการประกันเงินลงทุน 100% (หลังหักค่าธรรมเนียม 0.25%) ให้กับผู้ลงทุนเมื่อถือครบกำหนดอายุโครงการ 5 ปี โดยมีสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง ‘ธนาคารเครดิต อะกริโคล (Credit Agricole)’ ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน และมีทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่าง ‘Amundi Asset Management’ ทำหน้าที่เป็น Outsourced Fund Manager

( นาวิน อินทรสมบัติ )

“นอกจากนี้กอง KGT5YB ยังมีสภาพคล่องสูง โดยผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการ ตามราคา NAV ณ วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน แต่จะไม่ได้รับสิทธิประกันเงินลงทุน ทั้งนี้หน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ครบกำหนด จะยังคงได้รับสิทธิประกันเงินลงทุนอยู่”

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ market.sec.or.th/public

 

 

Share: