[Video] 'Mobility Solutions' แนวคิดใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจของ ASAP

คุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) จัดงาน meet the press เปิดแผนธุรกิจปี 2562 ชูจุดแข็งด้านพอร์ตรถยนต์ให้เช่าเพื่อผลักดันการเติบโต

พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าจากองค์กรสู่รายย่อย (B2C) ภายใต้แนวคิด Mobility Solution เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยเปิดตัวแอพพลิเคชั่น asap ซึ่งรวบรวมสินค้าและบริการของ ASAP อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การจองรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และ รถยนต์ให้เช่าตามการใช้งานจริงแบรนด์ asap GO รวมถึงขยายแฟรนไชส์ asap Auto Park แบรนด์ asap Select ให้ครบ 30 จุดภายใน 5 ปี หลังจากเซ็นสัญญาแต่งตั้งแฟรนไชส์แล้ว 5 ราย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3/62

Tags:
Share: