สิงห์ เอสเตท โชว์ศักยภาพทรัสต์ ‘SPRIME’ ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ‘ซันทาวเวอร์ส’ ระยะเวลา 30 ปี

สิงห์ เอสเตท ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ ‘SPRIME’ เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี วงเงินลงทุนไม่เกิน 5,717.5 ล้านบาท ชูศักยภาพทรัพย์สินตั้งอยู่ใกล้ ห้าแยกลาดพร้าว ทำเลที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน ย่านธุรกิจ แหล่งค้าปลีกและโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำ โชว์อัตราเช่าพื้นที่ ณ 31 ..2561 อยู่ที่ 95.1% 

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์  โกรท หรือ S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME)ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถและงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี และลงทุนในกรรมสิทธิสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของอาคารซันทาวเวอร์ส จากบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สิงห์ เอสเตท 


นายนริศ เชยกลิ่น )


อาคารซันทาวเวอร์สเป็นสำนักงานให้เช่าที่มีความโดดเด่น ในด้าน
 Location ที่เอื้อต่อการเดินทางสะดวกสบาย ตั้งอยู่ในทำเลใกล้ห้าแยกลาดพร้าว บนถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ย่านธุรกิจ แหล่งค้าปลีก และโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยชั้นนำ โดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT จตุจักรและสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตประมาณ 800 เมตร และอยู่ใกล้กับจุดขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร (จุดขึ้น-ลงดินแดง และจุดขึ้น-ลงทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้สถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ สถานีขนส่งหมอชิต สวนสาธารณะจตุจักร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โครงการสถานีกลางบางซื่อที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตจะเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์รวมการคมนาคมระบบรางของอาเซียน  นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับอาคารซัน พลาซ่า ของบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นศูนย์ค้าปลีกและศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากคนทำงานและประชาชนในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย 


สิงห์ เอสเตท ได้จัดตั้งทรัสต์กองแรกขึ้นเพื่อเข้าลงทุนในอาคารซันทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นสำนักงานให้เช่าคุณภาพสูงตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ที่ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้กลุ่มสิงห์ เอสเตท ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ ลักซัวรี่มิกซ์ยูส ชั้นนำในย่านอโศกอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อกองทรัสต์ที่มีโอกาสเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต นายนริศ กล่าว  


นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด 
(มหาชนตัวแทนบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า  อาคารซันทาวเวอร์ส ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณกว่า 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 อาคาร อาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1ชั้น โดยมีพื้นที่ส่วนฐานรากของทั้ง 2 อาคารเชื่อมต่อกัน มีพื้นที่ใช้สอยที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 118,828 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิรวมประมาณ 62,850 ตารางเมตร และส่วนพื้นที่ห้องประชุมอีก 944 ตารางเมตร ซึ่งตัวอาคารได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีส่งผลให้ผู้เช่าเกิดความเชื่อมั่น 


( นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ )


โดย ณ วันที่
 31 สิงหาคม 2561 อาคารซันทาวเวอร์สมีอัตราการเช่าพื้นที่ 95.1% และอัตราค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 572 บาทต่อ ตร..ต่อเดือน จากผู้เช่าทั้งหมด 62 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในไทยและต่างประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจการเงินการลงทุนและประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จึงช่วยกระจายความเสี่ยงด้านกลุ่มธุรกิจของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี 


นายเกตุกร เขมธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ SPRIMEมีความแข็งแกร่ง ซึ่งสินทรัพย์ที่ทรัสต์ SPRIME เข้าลงทุนครั้งแรกถือว่ามีคุณภาพสูง เห็นได้จากการที่อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกปีในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) และยังอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวก โดยอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและโครงการรถไฟฟ้าหลายสาย ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถือเป็นทำเลที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในอนาคต


( นายเกตุกร เขมธร )


คุณเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า การเข้าลงทุนครั้งแรกของทรัสต์ SPRIME จะมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,717.5 ล้านบาท โดยจะมาจากเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,350 ล้านบาท และเสนอขายหน่วยทรัสต์อีกไม่เกิ 4,467 ล้านบาท ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท หรือคิดเป็นไม่เกิน 446.75 ล้านหน่วย โดยกลุ่มสิงห์ เอสเตท และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความต้องการจะเข้าลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน 


คุณเอกภพ เมฆกัลจาย )


ทั้งนี้ ยังได้แต่งตั้งบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัดในเครือ บมจ
.สิงห์ เอสเตท ที่มีประสบการณ์บริหารอาคารสำนักงานให้เช่าของกลุ่มสิงห์ เอสเตท เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการบริหารอาคารและผลการดำเนินงานของทรัพย์สินในอนาคตที่จะสามารถรักษาอัตราผู้เช่าและค่าเช่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sprimegrowth.com/th

Share: