ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง มิตรสิบ เตรียม 167 ล้านหุ้น จ่อขายตลาด MAI

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ. มิตรสิบ ลิซซิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถแท็กซี่ และรถขนส่งสาธารณะ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หลัง ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง  เสนอขาย IPO จำนวน 167 ล้านหุ้น เพื่อขยายสินเชื่อและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการต่อยอดธุรกิจ อีกทั้งหวังพัฒนาศักยภาพสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท มิตรสิบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “MITSIB” เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไฟลิ่งของ “มิตรสิบ”  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทได้วางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พร้อมเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน (IPO) จำนวน 167 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.04 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งนี้

(สัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ)

โดย บมจ. มิตรสิบ ลิซซิ่ง มีความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการระดมทุนในครั้งนี้  วางเป้าหมายต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเพื่อขยายการให้สินเชื่อ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจ และความเหมาะสมในการลงทุนในอนาคต รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในการขยายสาขา พร้อมดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าชื้อรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่มือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงเดินหน้าพัฒนาบริษัทฯ ให้ตรงตามเป้าหมายในรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบของ “มิตรสิบ” โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ การจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าชื้อรถแท็กซี่รวมถึงการบริการเสริมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และได้ขยายบริการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อใหม่ (รีไฟแนนซ์) โดยมีจุดประสงค์ให้บริการลูกค้าด้วยใจเป็นหนึ่งรวมถึงการให้บริการเสริมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ไปพร้อม ๆ กัน        

นายนิติ

(นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาธุรกิจแท็กซี่ไทย ควบคู่การเป็นผู้นำการให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร ที่เป็นเลิศเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการระดับประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมผู้ขับแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืน คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ขององค์กร โดยมุ่งหวังจะสร้างความสำเร็จร่วมกับลูกค้า ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการบริหารและพัฒนาศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐานในอนาคต นายนิติพัทญ์ กล่าว

Tags:
Share: