‘8 บลจ.’…คว้ารางวัล “มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2019”

 “มอร์นิ่งสตาร์”...ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล ‘มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2019”

บจ.มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย)” บริษัทย่อยของMorningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2019

งาน ‘มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด’ จัดขึ้นเพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับของกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2018 และในระยะยาว

‘มอร์นิ่งสตาร์’ จะคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานระยะ 1, 3, 5 ปีของกองทุนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Morningstar Risk) ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวก

“การลงทุนไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างโอกาส หากแต่นักลงทุนต้องมีความรับผิดชอบในการลงทุนเช่นกัน ในหลายปีที่ผ่านมาเราขยายธุรกิจไปในตลาดทั่วโลกที่ซึ่งนักลงทุนนั้นต้องการความเห็นจากหน่วยงานอิสระที่เชื่อถือได้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้มอบรางวัลให้กับกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดการลงทุนอีกครั้งในปีนี้ในงานมอร์นิ่งสตาร์ฟันด์อวอร์ ''Nick Cheung, Chief Executive Officer for Morningstar in Asia กล่าว

“คุณลักษณะสำหรับผู้ชนะในปีนี้คือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในช่วง 3 และ 5 ปี ในขณะที่ช่วยป้องกันนักลงทุนจากผลขาดทุนในสภาวะตลาดผันผวนเมื่อปี 2018 กองทุนเหล่านี้ได้แสดงถึงความสามารถได้การสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาวโดยปราศจากความเสี่ยงที่มากเกินควรเราเชื่อว่าการใช้ความอดทนและมุมมองในระยะยาวในการลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้” Wing Chan, Morningstar’s Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia กล่าว

 

กองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2019 มีดังนี้:

 

Morningstar Category Awards

 

  ประเภทกองทุน:

  กองทุนที่ได้รับรางวัล:

  กองทุนหุ้นขนาดใหญ่

  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50

  กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก

  กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว 

  กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

  กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

  กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้Morningstar Fund House Awards

  บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม:

 

  ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

  ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัดLong Term Equit and Retirement Mutual Fund Awards

  รางวัลกองทุนหุ้นระยะยาวและ

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ:

  กองทุนที่ได้รับรางวัล:

  กองทุนหุ้นระยะยาว

  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน 

  กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้

  กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

Share: