“ประกันอัคคีภัย” สำหรับที่อยู่อาศัย...มีประโยชน์อย่างไร

“บ้าน” เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของหลายๆ คน และหลังจากที่เราได้บ้านมาครอบครองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือ การปกป้องสินทรัพย์นั้นไม่ให้สูญเสียไปจากภัยที่เข้ามากระทบ ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ การทำ ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย บางท่านอาจจะสงสัยว่าประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย จำเป็นต้องทำหรือไม่ และเมื่อทำแล้วมีประโยชน์อย่างไร

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก

 1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
 2. ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
 3. การระเบิดทุกชนิด
 4. ภัยจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย
  • จากการชนโดยยานพาหนะต่าง ๆ (รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย)
  • แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
 5. ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
  • จากการชน หรือตกใส่
  • ตัวอากาศยาน หรือของที่ตกจากอากาศยาน
  • อากาศยาน ให้หมายรวมถึงจรวด และยานอวกาศด้วย
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ
  • เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
  • จากการปล่อย รั่วไหล ล้น
  • จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางอากาศที่ชำรุด
  • แต่ไม่รวมถึงน้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร


เพื่อให้การประกันภัยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยสามารถเพิ่มความคุ้มครองพิเศษบางอย่างขึ้นได้ เช่น ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านจากการโจรกรรม ความคุ้มครองผู้อยู่อาศัยทั้งบุคคลภายนอกและคนในครอบครัว รวมถึงความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่นน้ำท่วมได้อีกด้วย

“สำหรับใครที่ซื้อบ้านโดยการใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ทางสถาบันการเงินจะบังคับให้ทำ ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่ขอสินเชื่อและสถาบันการเงินเอง แต่จะไม่สามารถบังคับให้ผู้ขอสินเชื่อทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยได้ด้วยตัวเอง”

การเลือกซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมี บริษัทประกันวินาศภัยที่นำเสนอประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทุกบริษัทจะมี ‘ความคุ้มครองมาตรฐาน’ เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันใน ‘ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ’  เราต้องดูว่า ความคุ้มครองพิเศษตัวไหนบ้างที่เราต้องการ หรือความคุ้มครองพิเศษตัวไหนบ้างที่เกินความจำเป็น แล้วเลือกทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจากบริษัทประกันวินาศภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างแท้จริง เพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยของเรา

การทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยที่ทุนประกันภัยต่ำว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะลดลงตามหลักการเฉลี่ย (หลักการเฉลี่ย หมายถึง ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินจะถือว่าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันตัวเองในส่วนต่างนั้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลดลงตามส่วน) เพราะฉะนั้นการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ควรทำทุนประกันภัยไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน

เพราะเมื่อเกิดความเสียหายเพียงบางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมเสมือนกับที่ได้ทำประกันไว้เต็มมูลค่าและความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย จะคุ้มครองเท่ากับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัย สามารถดูตัวอย่างการจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยตามตารางด้านล่าง 

จากตารางตัวอย่างการจ่ายสินไหมทดแทนของ การทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยด้วยทุนประกันภัยที่ น้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด และการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยด้วยทุนประกันภัยที่ สูงเกินไป ก็จะเป็นการชำระเบี้ยที่มากเกินความจำเป็นโดยเปล่าประโยชน์

เพราะฉะนั้นเราควรเลือกทุนประกันภัยให้เหมาะสมกับมูลค่าของที่อยู่อาศัย ไม่มากและไม่น้อยเกินไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในความคุ้มครองที่ครอบคลุมภายใต้เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม”

ความจำเป็นของประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยไม่ได้มีเพื่อประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น สำหรับใครที่อาศัยอยู่บ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองแล้วหรือซื้อบ้านด้วยเงินสด ก็ควรทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน เพราะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยสามารถสร้างความคุ้มครองที่จำเป็น หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ด้วยเบี้ยประกันที่ไม่สูงมากนัก

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ [email protected]  , TFPA Facebook Fanpage และ  www.tfpa.or.th
Share: