4 เอกชนยักษ์ใหญ่ ชิงเค้กประมูลดิวตี้ฟรี สนามบินภูมิภาค

คิงพาวเวอร์ -เซ็นทรัล -บางกอกแอร์เวย์ - รอยัลออคิด เชอร์ราตัล ซื้อซองแข่งประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินต่างจังหวัด ทอท.เคาะวันเปิดยื่นซองข้อเสนอ 3 มิ.ย.นี้


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้ อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ทอท.
เปิดเผยว่ารายชื่อผู้ซื้อซองประมูล ดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ หลังการปิดขายซอง 25 เม.ย. 62 เวลา 16.00น. 4 ราย ได้แก่

  1. บริษัท คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี
  2. บริษัท การบินกรุงเทพ
  3. บริษท โรงแรมรอยัลออคิด เชอร์ราตัล (ประเทศไทย)
  4. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล


ทั้งนี้ผู้ที่จะยื่นซองจะต้องบอกรายชื่อ Joint Venture ที่จะร่วมประมูลกับ ทอท. ก่อนกำหนดวันยื่นซอง วันที่ 3 มิ.ย. 62 ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ภายใน 22 พ.ค.62 โดย ทอท. ได้เชิญ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ทั้งในวันชี้แจงคุณสมบัติและวันเปิดซอง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ ทอท. ดำเนินการมาโดยตลอด.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของ โครงการพัฒนาพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษีภายในท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่

  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • ภูเก็ต
  • หาดใหญ่

นั้นมีกำหนดเปิดขายซองเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประมูล(ทีโออาร์) ระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย. โดยมีกำหนดเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอเอกชนในวันที่ 26 เม.ย. และมีกำหนดเปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 3 มิ.ย. กำหนดเปิดซองด้านเทคนิควันที่ 4 มิ.ย.และ 5 มิ.ย. กำหนดประกาศผลวันที่ 10 มิ.ย. โดยมีอายุสัมปทานตั้งแต่ ก.ย. 2563- มี.ค.2574 รวมระยะเวลา 10 ปี


รายงานข่าวจากทอท.ระบุว่าหนึ่งในเกณฑ์ให้น้ำหนักตัดสินผลประมูลโดยให้น้ำหนักคะแนนค่อนข้างมากในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการรับประกันขั้นต่ำ หรือ Minimum Guarantee ถ้าเขาขายไม่ดีไม่เกี่ยวกับเรา คือเอกชนต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ที่ตายตัวแม้จะขายขาดทุน แต่พอมีรายได้มากขึ้นกว่าที่เกณฑ์กำหนดก็ต้องเพิ่มส่วนแบ่งรายได้และตัวการันตีให้กับทอท.


ดังนั้นใครเสนอส่วนแบ่งรายได้จากการขายให้สูงสุดและเสนอตัวเลข Minimum Guarantee ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ นอกจากนี้ยังให้คะแนนความหลากหลายของสินค้าแบรนด์เนม เช่นเดียวกับราคาของสินค้าที่แข่งขันกับสนามบินอื่นทั่วโลกได้


ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้

  1. มีประสบการณ์บริหารห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ตร.ม. เปิดบริการต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีและยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน
  2. มีประสบการณ์บริหารร้านค้าปลอดภาษี(ดิวตี้ฟรี)ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ตร.ม. เปิดบริการต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีและยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน
Share: