“บลจ.กรุงไทย”…ส่ง 2 กอง ‘Term Fund’ ขายถึง 21 พ.ค. นี้

“บลจ.กรุงไทย”...แนะลงทุนล็อคผลตอบแทนช่วงเศรษฐกิจผันผวน ส่ง 2 กอง ‘Term fund’ ลุยตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทน 1.8 – 2.0% ต่อปี ขายถึง 21 พ.ค. นี้


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน ให้นักลงทุนได้เลือกตามความเหมาะสมได้แก่ 

  1. กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ236(KTFF236) อายุโครงการ 6 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 1.80% ต่อปี   
  2. กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 239 (KTFF239) อายุโครงการ 12 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 2.00% ต่อปี


โดยเสนอขายตั้งแต่วันนี้- 21 พ.ค. 19 เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าเงินลงทุน 

 
( นางชวินดา หาญรัตนกูล )


โดยกองทุน 'KTFF 236' ลงทุนในเงินฝากประจำ China Construction Bank Asia, Qatar National Bank, AL Khalij  Comercial Bank, Commercial Bank PQSC และบัตรเงินฝากของ Bank of Communications และ China Merchants Bank ผลตอบแทนประมาณ 1.80% ต่อปี   


ส่วนกองทุน 'KTFF239' ลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China, China Construction Bank Asia, AL Khalij Comercial  Bank, AL Ahli Bank, Commercial Bank PQSC บัตรเงินฝาก China Merchants Bank และ MTN ของ Emirates NBD PJSC และ Mashreq Bank ผลตอบแทนประมาณ 2.00% ต่อปี


ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีการปรับตัวลดลงเกือบทุกช่วงอายุ ตามกระแส นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย จากที่สหรัฐฯขึ้นภาษีสินค้านำเข้ามาจาก เป็น 25% โดยนักลงทุนยังคาดหวังว่าการเจรจาการค้าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ และ การขึ้นภาษีจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าที่คาด โดยอัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 6 bps มาอยู่ที่ 2.27% ต่อปี  อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 7 bps. มาอยู่ที่ 2.26% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 7 bps. มาอยู่ที่ 2.47%     


ส่วนอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ ตามปัจจัยเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ อายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 1.82%ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 3 pbs. มาอยู่ที่ 2.09% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps. มาอยู่ที่ 2.53% ต่อปี กองทุนนี้จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากนัก และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

Share: