ส่องผลประกอบการ... “บลจ.” ปี2018 (2)

16 บลจ.”...โชว์ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น


สำหรับผลการดำเนินงานของ ‘23 บลจ. ในปี2018 ที่ผ่านมานั้น มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี18 ทั้งสิ้น 11,266.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.04% จากสิ้นปี17 ถือว่าเป็นอีกปีที่ดีสำหรับธุรกิจจัดการกองทุนในภาพรวมเลยทีเดียว


“จากบลจ. 23 แห่ง มี 16 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 69.57% ของทั้งหมด ที่มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่มี 7 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 30.43% ของทั้งหมด ที่ผลประกอบการปรับตัวลดลง”

 

“บลจ.อเบอร์ดีน”...แชมป์กำไรโตสุด 295.30%


ในจำนวนบลจ. 16 แห่งที่มีผลประกอบการปรัตัวดีขึ้นนั้น มีถึง 14 แห่ง คิดเป็น 87.50% ของกลุ่มนี้ ที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นำมาโดย

 1. “บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ปทท.)”>>>กำไร 85 ลบ.>>> +295.30%
 2. “บลจ.พรินซิเพิล”>>>กำไร 79 ลบ.>>> +106.68%
 3. “บลจ.ภัทร”>>>กำไร 33 ลบ.>>> +73.25%
 4. “บลจ.ธนชาต”>>>กำไร 45 ลบ.>>> +54.49%
 5. บลจ.กรุงไทย”>>>กำไร 64 ลบ.>>> +48.14%
 6. “บลจ.แอสเซท พลัส”>>>กำไร08 ลบ.>>> +41.01%
 7. บลจ.ทหารไทย”>>>กำไร 02 ลบ.>>> +40.21%
 8. บลจ.เอ็มเอฟซี”>>>กำไร 67 ลบ.>>> +35.84%
 9. บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์”>>>กำไร 93 ลบ.>>> +30.08%
 10. “บลจ.บัวหลวง”>>>กำไร 1,528.53 ลบ.>>> +24.58%
 11. บลจ.กรุงศรี”>>>กำไร 1,650.64 ลบ.>>> +22.99%
 12. บลจ.ไทยพาณิชย์”>>>กำไร 1,373.10 ลบ.>>> +19.51%
 13. บลจ.ยูโอบี (ปทท.)”>>>กำไร 60 ลบ.>>> +7.08%
 14. บลจ.กสิกรไทย”>>>กำไร 2,804.32 ลบ.>>> +6.70%


นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบลจ.ที่ขาดทุนลดลง ได้แก่

 1. บลจ.อินโนเทค”>>>ขาดทุน 65ลบ.>>> ขาดทุนลดลง 82.60%
 2. “บลจ.ฟิลลิป”>>>ขาดทุน 27 ลบ.>>>ขาดทุนลดลง 55.58% (งบการเงิน 6 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 19)

 


“บลจ.สยามไนท์ ฟันด์”...ขาดทุนเพิ่มขึ้นสูงสุด
490.91%


ส่วนบลจ.ที่มีผลประกอบการปรับตัวลดลงนั้น มีอยู่ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่

 1. “บลจ.สยามไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์”>>>ขาดทุน 15 ลบ.>>> ขาดทุนเพิ่มขึ้น 490.91%
 2. “บลจ.บางกอกแปคปิตอล”>>>ขาดทุน 76 ลบ.>>> ขาดทุนเพิ่มขึ้น 476.76%
 3. “บลจ.ทาลิส”>>>ขาดทุน 73 ลบ.>>> ขาดทุนเพิ่มขึ้น 145.93%
 4. “บลจ.แมนูไลฟ์ (ปทท.)”>>>ขาดทุน 53 ลบ.>>> ขาดทุนเพิ่มขึ้น 46.90%
 5. “บลจ.เรนเนสซานซ์”>>>ขาดทุน 91 ลบ.>>> ขาดทุนเพิ่มขึ้น 44.86%


ส่วนกลุ่มบลจ.ที่มีกำไรปรับตัวลดลง ได้แก่

 1. “บลจ.ทิสโก้”>>>กำไร 758 ลบ.>>> -15.83%
 2. “บลจ.วรรณ”>>>กำไร 75 ลบ.>>> -11.38%


สำหรับผลประกอบการของบลจ.ในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
และเห็นการทำกำไรเพิ่มขึ้นมากในกลุ่ม ‘บลจ.ขนาดกลาง’ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

Share: