“กอง Private Equity Trust”...ผนึก ‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’

หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มนักลงทุนทั่วไปอาจจะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกันมากนัก แต่ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่นั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ “กองทุนนิติบุคคลเอกชน (Private Equity)”


กลไกโดยรวมเสมือนหนึ่งเป็น ‘ตัวกลาง’ ที่จะจับเอาความต้องการของกลุ่มนักลงทุนที่มีเงินลงทุนและมองหาโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง โดย ‘Private Equity’ ก็จะไประดมทุนจากกลุ่มนักลงทุนที่สนใจแล้วก็นำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะมีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นเรียกว่าศึกษาดูกันละเอียดเลยทีเดียว


“โดยจะเข้าไปร่วมลงทุนถือหุ้น ‘เชิงกลยุทธ์’ ในบริษัทที่เป็นเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาการลงทุนเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ก่อนที่จะ Exit ออกมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะผลักดันให้บริษัทเหล่านี้เติบใหญ่ขึ้นมาจนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ กองทุนก็ค่อย Exit ออกมาพร้อมผลตอบแทนในตอนนั้น”

 


Private Equty”…ตอบโจทย์ นักลงทุนและธุรกิจ


ผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนผ่าน ‘Private Equity’ ในมุมของนักลงทุนย่อมคาดหวังไว้สูง เพราะความเสี่ยงก็สูงมากเช่นกัน ใน 10 บริษัทที่เข้าลงทุน อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกบริษัทและนั่นคือความเสี่ยง แต่ในบริษัทที่ประสบความสำเร็จนั้น ก็อาจจะสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับความเสี่ยงในภาพรวมได้เช่นกัน


Private Equity เองจึงยังถูกจำกัดวงให้ใช้ในกลุ่มนักลงทุนบางประเภทที่ไม่ใช่รายย่อย ก็เพราะมีความเสี่ยงสูงและต้องการนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจมาร่วมลงทุน ไม่ใช่ใครก็ได้”


ในส่วนของ ‘ผู้ประกอบการ หรือตัว ‘ธุรกิจ’ เองนั้น ก็จะได้ประโยชน์จาก ‘เงินทุน’ ที่ Private Equity ใส่เข้ามาร่วมลงทุน แต่ที่สำคัญคือ เป็นการเข้ามาลงทุนใน เชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อธุรกิจนั้นๆ เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายคือความสำเร็จของตัวธุรกิจเอง และนั่นก็จะเป็นความสำเร็จของ ‘Private Equity’ ด้วยเช่นกัน เพราะกองทุนลงทุนเป้าหมายคือ ผลตอบแทน เขาไม่ได้ต้องการมาเป็นเจ้าของกิจการเองแต่ประการใด หากสำเร็จก็จะ Exit ออกแล้วก็มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เพื่อลงทุนต่อไป“กอง Private Equity Trust”...ผนึก เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง


ล่าสุด กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together) ประกาศเข้าร่วมลงทุนใน บจ.เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้งผู้นำในธุรกิจด้านการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในด้านการเงินและการลงทุนของประเทศไทย หลังเห็นศักยภาพการเติบโตรับแผนขยายธุรกิจ


"ธวัช กิจกังวาล" กรรมการผู้จัดการ บจ. แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) ผู้บริหารกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ในฐานะที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกกิจการเพื่อให้กองทรัตส์เข้าลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน บอกว่า ‘กองทรัสต์'เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together)’ โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนใน ‘บจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในกิจการอื่นๆ หรือ โฮลดิ้ง คอมปานี ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


ทั้งนี้ ‘บจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ ได้ลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในด้านการเงินและการลงทุนของประเทศไทย โดยมี ‘บจ. เอ็ม ที มัลติมีเดีย’ เป็นบริษัทแกน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการวาง กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในแวดวงการเงินการลงทุนมามากกว่า 15 ปี และมีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต จากปัจจัยการเติบโตของตลาดทุนไทยที่มีอัตราการขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

 
( นายธวัช กิจกังวาล )


ด้วยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลดีกับธุรกิจของ บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดของการเป็นที่ปรึกษาบริษัทเข้าระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) มากที่สุดในปี 2561 ที่ผ่านมา (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ราคา IPO) นอกจากนี้ ‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ ยังมีบริษัทฯ ลูกที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดทุนไทยในทุกมิติอีกด้วย

 


‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’...พร้อมสำหรับการเติบโต


ด้าน "ไพศาล ศรีจรัสจรรยา" ประธาน บจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร บอกว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ‘กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ เอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน’  นับเป็นก้าวที่สำคัญของ ‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ ที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจด้านการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ด้านการเงินการลงทุนให้แก่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินการลงทุน

 
( นาย ไพศาล ศรีจรัสจรรยา )


โดยที่ผ่านมา ‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการให้คำปรึกษาการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อสื่อสารให้แก่นักลงทุน และมีความเชี่ยวชาญการทำประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทที่ต้องการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรก (IPO) และหลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการทำประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ต้องการเปิดขายหน่วยลงทุนใหม่ หรือเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิม (RO) ผ่านเครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


"ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์" 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอ็มทีเอ็ม โฮลดิ้ง ยอมรับว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างมากที่ได้ ‘กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน’ เข้ามาลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโต และในอนาคตบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะรักษาอัตราการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานขยายการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาว


ทั้งนี้ ‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ จะเป็นบริษัทฯ ที่ให้มากกว่าคำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร แต่จะเข้าดูแลลูกค้าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Your Partner in Strategic Communication และแสวงหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ในระยะยาว และมีเป้าหมายที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอให้ได้ภายใน 3 – 5 ปีข้างหน้า

 
( นายยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ )


“การที่กองทรัสต์เข้าลงทุนนั้น เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความเข้มแข็งของบริษัทฯ ซึ่งอนาคตเรามีแผนงานจะสร้างการเติบโต และเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนที่สำคัญที่จะช่วยสร้างตลาดทุนไทย และผลักดันสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างมั่นคงในระยะยาว”


สำหรับ ‘กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together)’ โดย ‘บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)’ ตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทขนาดกลาง โดยมีขนาดกองทุนฯ รวมประมาณ 2,300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SMEs ในประเทศไทย นำไปขยายธุรกิจและสร้างการเติบโต โดยมี ‘แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย)’ ที่ได้รับแต่งตั้งจากกองทรัสต์ฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกกิจการที่จะให้กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน

Share: