“บลจ.ไทยพาณิชย์”...ประเดิมเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ 10 มิ.ย. นี้

“บลจ.ไทยพาณิชย์”...ขยายช่องทางลงทุนดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน ‘SCBAM Fund Click’ ชู 2 จุดเด่นเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ไม่ต้องส่งเอกสาร และกองทุน e-class ฟรีค่าธรรมเนียม ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก ดีเดย์ 10 มิ..นี้


นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เร่งพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน ‘SCBAM Fund Click’ บนมือถือ โดยล่าสุดสามารถพัฒนาการให้บริการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์โดยไม่ต้องส่งเอกสาร ทั้งยังสามารถเลือกตัดบัญชีเพื่อซื้อกองทุนได้จากธนาคารชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารงานของบลจ.ไทยพาณิชย์ ให้สามารถเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกได้โดยไม่เสียเวลาเดินทางมาที่บลจ. และเป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการใช้เอกสารอีกด้วย 


“นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม กองทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-class)’ ที่ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-End Fee) และค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) โดยกำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท - สูงสุด 1 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 14 กองทุน ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก โดยสามารถซื้อขายได้เฉพาะแอปพลิชัน SCBAM Fund Click เท่านั้น ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 19 เป็นต้นไป”

 
( นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย )


นายณรงค์ศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า นักลงทุนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ผ่าน App Store ในระบบ IOS และ Play Store ในระบบ Android เพื่อเปิดบัญชีออนไลน์แบบง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน คือ 

 1. เข้าสู่ระบบการเปิดบัญชี 

 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและทำแบบประเมินความเสี่ยง 

 3. ถ่ายภาพและอัปโหลดเอกสารการเปิดบัญชี ประกอบด้วย บัตรประชาชน ถ่ายภาพตนเองคู่บัตรประชาชน หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินคืนค่าขายหน่วยลงทุนและเงินปันผล ตัวอย่างลายเซ็น หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ  

 4. ยืนยันการเปิดบัญชีและรอผลการอนุมัติ 


SCBAM Fund Click ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายและสะดวกเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ เพราะสามารถเลือกลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถเลือกตัดบัญชีเพื่อซื้อกองทุนได้จากหลากหลายธนาคารชั้นนำ รวมทั้งยังมีความพิเศษสามารถลงทุนในกองทุนประเภท e-class 15 กองทุน ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งตลาดเงิน หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ซึ่งสามารถซื้อขายได้ผ่านช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมระยะยาวสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ กองทุนกลุ่ม e-class สามารถทำรายการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Average :DCA) ผ่านช่องทาง SCBAM Fund Click ได้ด้วย”


สำหรับ กองทุน e-class’ 15 กองทุน ประกอบด้วย


กองทุนตลาดเงิน
 ได้แก่ 

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(SCBTMFPLUSE) 


กองทุนหุ้นไทย
 ได้แก่ 

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX (SCBSETE) ที่เคยเปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50E)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGYE)


กองทุนหุ้นต่างประเทศ
 ได้แก่ 

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTGE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225E)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500E)


กองทุนทองคำ
 ได้แก่

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDHE)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLDE)

นอกจากนี้ ‘SCBAM Fund Click’ ยังมีบริการครบครันตั้งแต่การซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุน การเช็คสถานะคำสั่งซื้อขาย ติดตามพอร์ตการลงทุน รวมถึงศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวในพอร์ตการลงทุน เช่น การสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ยอดคงเหลือหน่วยลงทุน สรุปการทำรายการแต่ละวัน ผลการจัดสรรหน่วยลงทุน และรายละเอียดหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์แต่ละกองทุน
Share: