ธนชาต เสนอขายหุ้นกู้ ราชธานีลิสซิ่ง อายุ 3 - 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ สูงสุด 3.50% 

Hightlight

  • ธนาคารธนชาต เสนอขาย หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง จำนวน 3 ชุด อายุ 3 - 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.30 - 3.50% ต่อปี
  • หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท
  • เปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองได้ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม นี้ ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา
  • ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- / Negative Outlook


 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท เปิดให้นักลงทุนทั่วไป จองได้ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 กรกฎาคม นี้ ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา


หุ้นกู้ ราชธานีลิสซิ่ง ทั้ง 3 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- / Negative Outlook โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง


ซึ่งในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ หุ้นกู้ของราชธานีลิสซิ่ง ทั้ง 3 ชุด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนรายย่อยทั่วไป นอกเหนือจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์


ทั้งนี้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ ให้บริการสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ทั้งเก่าและใหม่ ครอบคลุมถึงรถเครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งรถซูเปอร์คาร์ รถหรู มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ และยานพาหนะอื่นๆ และยังเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อรถบรรทุกใช้แล้ว (Used Trucks) ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปล่อยสินเชื่อที่บริษัทมีความชำนาญเป็นอย่างดี

Tags:
Share: