คลังเพิ่มเป้าสมาชิก กอช. 1.7 ล้านราย

กอช.จับมือกระทรวงมหาดไทยได้ผล แรงงานอิสระแห่เป็นสมาชิก กอช. เพิ่ม เพื่อมีรายได้ใช้หลังเกษียณอายุ


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช.ปรับเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกในปี 2562 จาก 1.2 ล้านราย เป็น 1.7 ล้านราย หลังจากโครงการความร่วมมือระหว่างกอช.กับกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ที่มีอาชีพอิสระเข้าร่วมการออม ประสบความสำเร็จมากซึ่งปัจจุบันปลายเดือน มิ.ย 2562 มีสมาชิกเพิ่มเข้ามาแล้วกว่า 1.3 ล้านคน


ที่ผ่านมา กอช. ร่วมมือกัผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงาน ลงพื้นที่ส่งเสริมให้ความรู้ประโยชน์การออมของ กอช.ซึ่งเริ่มต้นการออมขั้นต่ำแค่ 50 บาท นอกจากจะได้มีหลักประกันสำหรับใช้ในยามสูงวัยแล้ว ภาครัฐบาลยังเข้าไปร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนให้ผู้ออมอีก โดยที่ผ่านมามีสมาชิกที่อยู่ในต่างจังหวัด ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มลูกจ้างทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มจำนวนมาก

( นายประสงค์ พูนธเนศ )


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนการส่งเสริมการออกของกอช.เต็มที่โดยให้นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทุกประเทศ เร่งผลักดันการเพิ่มสมาชิก กอช.โดยตั้งเป้าหมายว่าทุกหมู่บ้านจำนวนกว่า 80,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ จะต้องมีสมาชิก กอช. อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน


สำหรับแรงงานนอกระบบ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่สมัครสมาชิก กอช. ต้องส่งเงินสททบขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี เมื่อส่งเงินออมเข้ามาจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. ได้ตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี ที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาล ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีจำนวนกว่า 21 ล้านคน ทั่วประเทศ เพื่อจะได้มีเงินบำนาญใช้หลังเกษียณอายุทำงาน


ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน "กอช" เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือ ที่ www.nsf.or.th หรือที่หน่วยรับสมัครของ กอช. ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง อาทิ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ออมสิน และกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม 02-049-9000

Share: