“บลจ.กรุงไทย”...ปันผล 3 กอง ‘อสังหาฯ+หุ้นอินเดีย’ 3 ก.ค. นี้

 “บลจ.กรุงไทย”...ปลื้มบริหารกองทุนตามเป้า เตรียมปันผล ปันผล 3 กอง อสังหาฯ+หุ้นอินเดีย’ 3 ก.ค. นี้ พร้อมชู หุ้นอินเดีย ยังน่าสนใจลงทุน เหตุเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจำกัด


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัท มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผล 3 กองทุน ประกอบด้วย


กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/19 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วย นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ในเดือนก.ย. 2011 จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง  คิดเป็นเงิน 4.85 บาทต่อหน่วย


โดยผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 19) 
  

 • YTD>>> 19.63%  ,BM>>>11.51%
 • ย้อนหลัง 6 เดือน>>> 17.65% ,BM>>> 10.06%
 • ย้อนหลัง 1 ปี>>> 10.41%  ,BM>>> 3.45%
 • ย้อนหลัง 3 ปี>>> 6.20% ,BM>>> 1.10%    


กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้  อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล –D  (KT-PIF-D) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/19 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหน่วยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนก.ค. 16 จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.97 บาทต่อหน่วย


โดยผลตอบแทนย้อนหลัง (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 19)

 • YTD>>> 4.87% ,BM>>> 5.59%   
 • ย้อนหลัง 6 เดือน>>> 4.86% ,BM>>> 5.55%
 • ย้อนหลัง 1 ปี>>> 4.93% ,BM 5.32%  


กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (KT-INDIA-D) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/19  ในอัตรา 0.65 บาทต่อหน่วย  และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนก.ค. 16 จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง คิดเป็นเงิน 3.10 บาทต่อหน่วย  


โดยผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 19)

 • YTD>>>  4.40%  ,BM>>> 1.92%
 • ย้อนหลัง 6 เดือน>>> 4.66% ,BM>>> 2.12%
 • ย้อนหลัง 1 ปี>>>  -5.91% ,BM>>> -0.67%
 • ย้อนหลัง 3 ปี>>> 7.49%  ,BM>>> 5.87%   
           

( นางชวินดา หาญรัตนกูล )

 

“หุ้นอินเดีย มีความน่าสนใจในแง่การกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะท่ามกลางบรรยากาศของสงครามการค้า สหรัฐ-จีน เพราะเศรษฐกิจอินเดียพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก และมีความเชื่อมโยงกับจีนค่อนข้างน้อยกว่าประเทศเอเชียอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ ตลาดหุ้นอินเดีย ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นๆในช่วงปีที่ผ่านมา”

Share: