“TMBAM Eastspring”...จับมือ “Goldman Sachs” ออก ‘กอง TMB-ES-GCORE’ 

TMBAM Eastspring”...จับมือ Goldman Sachs ออก กอง TMB-ES-GCORE’ เฟ้นหาหุ้นคุณภาพดีระดับโลกด้วยพลังของ ‘Big data-Machine Learning’ ขายครั้งแรกวันที่ 11-19 ก.ค. นี้


ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ
 บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า ตลาดในยุคปัจจุบันมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกต่างๆ มากมาย ทำให้การลงทุนในแต่ละครั้งผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้น รวมทั้งเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคและประเภทสินทรัพย์นั้นๆ เราจึงได้จับมือกับทาง ‘Goldman Sachs’ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนระดับโลก ออก ‘กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE)’ 


‘กอง TMB-ES-GCORE’ มีนโยบายลงทุนใน กอง Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio’ หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


 
( ดร.สมจินต์ ศรไพศาล )


ดร.สมจินต์ ยังกล่าวอีกว่า ‘กอง TMB-ES-GCORE’ มีกระบวนการคัดกรองหุ้นที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูสถานการณ์ของตลาด ร่วมกับการนำ Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นที่มีศักยภาพดีให้กับผู้ลงทุน เพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในหุ้นระดับโลก เหมาะกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลักของพอร์ตการลงทุนในส่วนของหุ้นต่างประเทศของผู้ลงทุนชาวไทย


“ที่ผ่านมากองทุนหลักประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี สามารถเอาชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลความสำเร็จจากมอร์นิ่งสตาร์ นั่นก็คือรางวัล Best Equity Fund House& Best Global Equity Fund โดย Morningstar Singapore 2018 (ที่มา Goldman Sachs ณ วันที่ 30 เม.ย. 19) โดยจะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 11-19 ก.ค. 19 ในช่วง IPO นี้ ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.00% จากปกติ 1.50%”
Share: