GUNKUL คว้างานโซลาร์รูฟ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Hightlight

  • GUNKUL เซ็นสัญญาโครงการโรงไฟฟ้า Solar Rooftop กำลังการผลิต 899.1 กิโลวัตต์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ เผยโครงการดังกล่าวช่วยเสริมศักยภาพ และส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกำลังการผลิต 899.1 กิโลวัตต์  โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใน 3 อาคาร คือ อาคารเรียน อาคารหอประชุม และอาคารโภชนาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากต่อปี อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยลดการปล่อยคอร์บอนไดออกไซด์(CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 735 ตันคาร์บอนต่อปี หรือเทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 55,000 ต้น รวมไปถึงช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกด้วย


“ความร่วมมือทางธุรกิจกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ และจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สำหรับภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกลง และสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานหลักได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ดิฉันต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจวาณิชยานนท์ อธิการบดีและทีมงานทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือก GUNKUL ซึ่งบริษัทฯ ให้คำมั่นจะดูแลและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป” นางสาวโศภชากล่าว


อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการที่จะช่วยผลักดันให้ภาคเอกชนเห็นถึงความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด และเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย


ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับ GUNKUL ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 899.1 KW เนื่องจากเห็นว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมรักษาโลกของเราให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่


“หวังว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งต้องขอบคุณ GUNKUL ที่ให้ความสนใจมาร่วมโครงการนี้กับมหาวิทยาลัยของเรา ”รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณกล่าว

Tags:
Share: