Thailand Focus 2019 คึกคัก ผู้ลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นศักยภาพไทย

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Thailand Focus 2019: Embracing Opportunities - The Next Chapter” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษให้ความเชื่อมั่นด้านนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อ พร้อมผู้นำภาคธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ร่วมให้ข้อมูลโอกาสการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจไทย โดยมีผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้าร่วม 127 ราย มูลค่าสินทรัพย์รวม (AUM)  สูงถึง 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  มีการประชุมกับ บจ. ไทยรวมทั้งสิ้น 2,112 ครั้ง

 

 

 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน“Thailand Focus 2019: Embracing Opportunities - The Next Chapter” โดยงานประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกร่วมงาน 127 ราย มูลค่าสินทรัพย์รวม (AUM) สูงถึง 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และผู้ลงทุนสถาบันภายในประเทศจำนวน 203 ราย

 


สะท้อนให้เห็นว่าตลาดทุนไทยมีความโดดเด่นด้วยปัจจัยพื้นฐานของประเทศและบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อหนุนให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นและสนใจลงทุนในประเทศไทยต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีเอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทยจาก 13 ประเทศ เข้าร่วมรับฟังข้อมูล โดยมีผู้บริหาร บจ. ให้ข้อมูล 106 บริษัท มีการประชุมทั้งรูปแบบ one-on-one และ group presentation รวมทั้งสิ้น 2,112 ครั้ง

 

 

งาน Thailand Focus 2019 ปีนี้ ได้ฉายภาพนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและความน่าสนใจของตลาดทุนจากความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศCLMV และ ASEAN EEC และการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งโอกาสการค้าและการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งของไทย โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2562 มูลค่าการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.15 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น 30% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด 

 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนต่างชาติยังให้น้ำหนักต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยระยะยาว การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และทีมคณะรัฐมนตรี ให้ข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการบริโภค การลงทุนของภาครัฐ การดึงผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ ยังได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหาร บจ. ถึงศักภาพการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าความสามารถของ บจ. ไทย ประกอบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจลงทุนให้แก่ประเทศไทยในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลก

Tags:
Share: