“บลจ.กสิกรไทย”...ส่ง 2 ‘Term Fund’ ขาย 10-16 ก.ย. 19 นี้

 

“บลจ.กสิกรไทย”...ชวนล็อกผลตอบแทนผ่าน ‘Term Fund’ 6 เดือน และ 1 ปี ชูยิลด์ 1.40% - 1.50% ต่อปี เปิดขาย 10-16 ก.ย. 19 นี้

 

 


นายนาวิน อินทรสมบัติ
Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขาย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่

 

  • ‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HJ (KFF6MHJ)’ ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.40% ต่อปี
  • ‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GT (KFF1YGT)’ ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.50% ต่อปี

 


“โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 10-16 ก.ย. 19 ทั้ง 2 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน”

            

นาวิน อินทรสมบัติ

 

 นายนาวินยังกล่าวอีกว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ  เนื่องมาจากความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ภายหลังจีนประกาศเรียกเก็บภาษี 5-10% จากสินค้านำเข้าของสหรัฐ วงเงิน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย. และ 15 ธ.ค. นี้ ขณะที่สหรัฐออกมาตอบโต้ทันทีว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 5% ซึ่งจะทำให้สินค้าจากจีนมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกส่งมายังสหรัฐจะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงถึง 30% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ในการถอนตัวของอังกฤษออก จากสหภาพยุโรป (Brexit) แบบไร้ข้อตกลง

 

           
“อย่างไรก็ตามภาวะการเงินโดยรวมมีทิศทางคงอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไป โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้น”

 

 

‘กอง Term Fund’ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่

 

  • ‘กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)’
  • ‘กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)’
  • ‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)’

 

 

เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

Tags:
Share: