“บลจ.กสิกรไทย”...เตรียมปันผล 3 ‘กอง FIF’ พร้อมกัน 13 ก.ย. 19 นี้

 

“บลจ.กสิกรไทย”...ปลื้มบริหาร ‘กอง FIF’ ได้ดี เตรียมปันผลให้นักลงทุน 3 กอง มูลค่ากว่า 160 ล้านบาท ลูกค้าเตรียมเฮรับพร้อมกัน 13 ก.ย.นี้

 

 

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายปันผล 3 กองทุน ได้แก่

 

  • ‘กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))’
  • ‘กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA)’

    ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 19


  • ‘กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)’

    “ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 19 โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 13 ก.ย. 19 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 165.19 ล้านบาท”

 

นาวิน อินทรสมบัติ

 

 

นายนาวิน ยังกล่าวอีกว่า ‘กอง K-USXNDQ-A(D)’ ได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม US Equity (ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 ก.ค. 19) โดยมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำของสหรัฐ ในกลุ่มไอที ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวม ด้วยกลยุทธ์บริหารจัดการกองทุนหลักแบบเชิงรับ (Passive Management Strategy) มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ 100 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2013 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 24 ครั้ง เป็นเงิน 7.75 บาทต่อหน่วย

 

 


“โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (Dividend Yield) อยู่ที่ 5.91% ต่อปี (คำนวณ Dividend Yield ณ วันที่ 3 ก.ย. 19)”

 


‘กอง K-GINFRA’ มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย (Yield Related) มีความน่าสนใจต่อการเข้าลงทุนในช่วงนี้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2016 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นเงิน 1.75 บาทต่อหน่วย

 

 

“โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (Dividend Yield) อยู่ที่ 4.24% ต่อปี (คำนวณ Dividend Yield ณ วันที่ 3 ก.ย. 19)”

 

 

‘กอง K-GA’ มีนโยบายที่เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2002 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง เป็นเงิน 5.70 บาทต่อหน่วย

 

 


“โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.81% ต่อปี (คำนวณ Dividend Yield ณ วันที่ 3 ก.ย. 19)”

 


นายนาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง จากปัจจัยเสี่ยงภายนอก อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงประเด็น Brexit ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกดดันต่อภาคการผลิต โดยจะเห็นได้จากดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ปรับลดลงทั่วโลกและส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50 ทั้งนี้ บริษัทมีมุมมองให้ค่อนข้างระมัดระวังต่อการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นโลก ซึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนได้ แนะนำให้กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

 

 

“สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป K-My Funds หรือสมัครบริการ K-Cyber Invest เพื่อดูผลการดำเนินงานของกองทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท เท่านั้น”

Tags:
Share: