“วรวรรณ ธาราภูมิ”…ขึ้นแท่นผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้าน ‘ความยั่งยืน’

 

“วรวรรณ ธาราภูมิ” ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง ขึ้นแท่นรับรางวัลผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้านความยั่งยืน (Asia’s Top Sustainability Superwomen Award 2019) นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธุรกิจการเงินไทยที่มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ทั้งได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ (4 ก.ย. 19) ‘CSR Works International’ องค์กรของประเทศสิงคโปร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา ยุทธศาสตร์และการฝึกอบรมด้านความยั่งยืน จัดงานมอบรางวัล “Asia’s Top Sustainability Superwomen Award 2019” ขึ้น ที่โรงแรม Novotel Clarke Quay Singapore ด้วยการคัดเลือกเฉพาะผู้หญิงในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความริเริ่มใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาคธุรกิจและสังคมโลกในทิศทางที่ดีขึ้น

 

 

ในปีนี้ ‘CSR Works International’ ได้มอบรางวัล Asia’s Top Sustainability Superwomen 2019 ให้กับผู้หญิงที่โดดเด่น 27 คน จาก 11 ประเทศ โดยทำการคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาทั้งหมด 126 คน จาก 20 ประเทศในเอเชีย กรรมการที่คัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ

 นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง)
เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพียงคนเดียว ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรตินี้ ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกให้เกิด “กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND)’ ที่ถือว่าเป็นกองทุนรวมกองแรกของไทยที่เน้นการลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาล (Good Governance) และต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) โดยกองทุนนี้จะมอบรายได้ในการจัดการกองทุน 40% ของมูลค่าเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทำให้เงินลงทุนของผู้ลงทุนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง ‘กอง BKIND’ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไปแล้ว 46 โครงการ ด้วยจำนวนเงินสนับสนุนเกือบ 40 ล้านบาท ครอบคลุมความช่วยเหลือทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

 

“รู้สึกยินดีและภูมิใจมากที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Asia’s Top Sustainability Superwomen Award นี้ ซึ่งเป็นการสะท้อนสิ่งที่ตั้งใจในการทำงานมาตลอดว่า ภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคการเงิน นอกเหนือจากที่จะมุ่งผลตอบแทนทางการเงินแล้ว ยังมีบทบาทและความมุ่งหวังให้ธุรกิจที่เลือกลงทุนในการดูแล พร้อมให้การสนับสนุนสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน หรือพูดง่ายๆ ว่า กิจการที่มีกำไรและยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับสังคมไทยอย่างแท้จริง”

 

 


ความสำเร็จของ ‘กอง BKIND’ ภายใต้ความริเริ่มของคุณวรวรรณ ยังนำไปสู่การผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภาคตลาดทุนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อเนื่อง โดย 11 บลจ.ได้ร่วมมือแสดงพลังจัดตั้ง ‘กองทุนหุ้นธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund Project)’ เพื่อนำรายได้จากค่าบริหารจัดการกองทุนไปสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

 


นายราเจช ชาบารา
(Rajesh Chhabara) กรรมการผู้จัดการ  CRS Works International กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล Asia’s Top Sustainability Superwomen 2019 ในปีนี้ นับเป็นปีที่สอง อีกทั้งถือว่า ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากแนวความคิดเรื่องความยั่งยืน (ESG) กำลังเป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติกัน อีกทั้งการที่เลือกให้รางวัลเฉพาะผู้หญิง เพราะเห็นว่า ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนและมีสัญชาติญาณของการเอาใจใส่ ฟูมฟักมากกว่าผู้ชายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม

 

 

“ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่า รางวัล Asia's Top Sustainability Superwomen นี้ มีความก้าวหน้าและความเข้มแข็งมากขึ้นตามลำดับ ผู้หญิงที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นผู้นำทางด้านความยั่งยืน ก่อให้เกิดความหลากหลายในเอเชีย เราหวังว่า การเฉลิมฉลองความสำเร็จมากมายของพวกเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นๆ มากขึ้น เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต”

Tags:
Share: