UPA เดินหน้าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 200 เมกะวัตต์

UPA พร้อมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 200 เมกะวัตต์ที่ประเทศพม่า  โดยการลงทุนผ่าน MUPA หลังได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาและใบรับรองการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากกระทรวงไฟฟ้า และพลังงานพม่าเรียบร้อย ฟากผู้บริหาร “วิชญ์ สุวรรณศรี “คาดเริ่มลงมือก่อสร้างได้ตามแผนงานแน่นอน หวังช่วยสนับสนุนรายได้อนาคตเติบโตต่อเนื่อง


นาย วิชญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (MUPA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับแจ้งจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของพม่า (MOEE) ว่า คณะกรรมการบริหารของ MOEE ได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) เป็นผลสำเร็จ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้า และพลังงานของพม่าในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์


ทั้งนี้ เงื่อนไขในการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า(Transmission Line) ขนาด 230 kV ที่เชื่อมระหว่างเมือง เมาะละแหม่ง(Mawlamyine)-เย(Ye)-ทวาย(Dawei) และระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งแก๊สเชื้อเพลิง และการลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานที่วางไว้“ จากนี้ไปจะเริ่มเห็นโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของUPAเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ MUPAที่เคยล่าช้าจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายพลังงานของกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของพม่า ซึ่งปัจจุบันจากการเจรจา ทำให้บริษัทฯได้รับใบรับรองการต่อสัญญาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ( PPA ใ)เป็นที่เรียบร้อย  ขณะที่ทางการเมียนมาได้รับเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเช่นกัน ดังนั้นเชื่อว่า จะทำให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน" นายวิชญ์ กล่าวในที่สุด

Tags:
Share: