“บลจ.กสิกรไทย”...ส่ง 2 ‘Term Fund’ ขาย 24-30 ก.ย. 19 นี้

“บลจ.กสิกรไทย”...มองตราสารหนี้เอเชียยังน่าสนใจ เหตุเงินเฟ้อยังในระดับทรงตัว ส่ง 2 ‘กอง Term Fund’ ขาย 24-30 ก.ย. 19 นี้ อายุ 6 เดือน และ 1 ปี คาดผลตอบแทน 1.5% ต่อปี และ 1.6% ต่อปี ตามลำดับ


นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขาย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่


-‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HL (KFF6MHL)’ ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.50% ต่อปี

-‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GV (KFF1YGV)’ ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.60% ต่อปี


“โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 24 - 30 ก.ย. 19 เบื้องต้นคาดว่าทั้ง 2 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน”

 

(นาวิน อินทรสมบัติ)

 

 

นายนาวิน ยังกล่าวอีกว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ โดยธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลให้ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียพิจารณาดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นกัน เพื่อเตรียมรับมือกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นผลดีกับอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้


เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลงส่งผลให้นักลงทุนมุ่งหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for yield) โดยเน้นการลงทุนในประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ เช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น


“นอกจากนี้การประเมินมูลค่า (Valuation) ของตราสารหนี้เอเชียยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับทรงตัว อย่างไรก็ตาม ควรจับตานโยบายทางการเงินของรัฐบาลในเอเชีย และติดตามความผันผวนของค่าเงินเอเชียในระยะสั้น”


นายนาวิน ยังกล่าวอีกว่า ‘กอง Term Fund’ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่


-‘กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)’

-‘กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)’

-‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)’


เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท

Tags:
Share: