EP 2: ไขปริศนา "ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล" มีแค่ความหายนะเช่นนั้นหรือ?

‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ ยังคงเรียกเสียงฮือฮาจากกระแสความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยเม็ดเงินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่ง Facebook ยังออกมาเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลลิบรา (Libra) เพื่อลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางการเงิน

             
กระแสการเติบโตของโทเคนดิจิทัล ทำให้นักลงทุนมองเห็นถึงโอกาสที่จะเข้ามาลงทุน แต่ก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากไม่มีการศึกษาทำความเข้าใจก่อนลงทุน นักลงทุนหลายคนได้ขาดทุนอย่างหนักจากความผันผวนของราคาบิตคอยน์และสกุลเงินคริปโตอื่นๆ ยังไม่รวมข่าวสารด้านลบที่ถาโถมใส่วงการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งการแฮ็กระบบต่างๆ การเสนอขายเหรียญที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งความล้มเหลวของโครงการ ตลอดจนการฉ้อโกงต่างๆ

             
นักลงทุนหลายคนจึงมีความกังวลว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงจะสูญเสียเงินลงทุนมากกว่าโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว การลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทใดก็มีความเสี่ยงทั้งสิ้น อยู่ที่ว่านักลงทุนแต่ละรายจะพิจารณารับความเสี่ยงจากโครงการใดได้


เราได้รวบรวมความเชื่อผิดๆ เกี่ยวการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มาได้ดังนี้  ความผันผวนและตลาดที่คาดเดาไม่ได้ 

  • ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล ที่รุนแรง มาจากความอ่อนไหวต่อข่าวสาร ที่สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว การลงทุนทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง สินทรัพย์ดิจิทัลด้วย แต่ความเสี่ยงที่ว่านี้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง ที่ผ่านมาโทเคนดิจิทัลหลายโครงการ อาจไม่ได้สินทรัพย์อ้างอิงที่ดี หรือไอเดียโครงการที่ไม่เหมาะสม

  • แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโทเคนดิจิทัลทั้งหมดจะเป็นในลักษณะเดียวกัน ผลตอบแทนจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนบางโครงการ อาจรวมถึงการได้รับสิทธิในส่วนแบ่งรายได้จากสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ส่วนแบ่งรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากทางผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่าง SE Digital ก่อนที่จะนำมาเสนอขายแก่นักลงทุน

 
มันเป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกง

  • การศึกษาของ Statis Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การปรึกษาการออก ICO ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า กว่า 80% ของ ICO ที่ระดมทุนในปี 2560 เป็นการระดมทุนที่หลอกลวง ฉ้อโกง หลายโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จต่ำ และหลายโครงการเป็นเพียงแค่การหลอกลวง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการไม่มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดพอ

  • ปัจจุบัน ยุคมืดแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีการกำกับดูแลเป็นอย่างดี หลังจากสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงออกประกาศและกฏเกณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

 
ระบบนิเวศมีความเปราะบาง

  • ข่าวการเลิกกิจการของผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อเดือนที่แล้ว ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพรวมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้นักลงทุนเข้าใจว่า ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลขาดความน่าเชื่อถือ หากผู้ประกอบการสามารถปิดกิจการได้ง่ายๆ
  • สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เข้ามาวางกฎกติกาใหม่ให้แก่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยวางระบบโครงสร้างระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น ซึ่งมีกลไกในการตรวจสอบและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
ภาครัฐมีนโยบายเร่งขจัดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

             
ภาครัฐสร้างความชัดเจนด้วยการวางกติกาการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด ด้วยการออก พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยมีสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่กำกับดูแลการระดมทุนด้วยการออกโทเคนดิจิทัล ผ่านกระบวนการ ICO ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คล้ายกับการระดมทุนแบบ IPOผู้ที่ต้องการระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) โดยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

  1. นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker)
  2. ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) และ
  3. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

             
และที่สำคัญ ผู้ระดมทุนต้องจัดทำเอกสาร White Paper ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้ ICO Portal ทำการตรวจสอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอขอการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วจึงจะเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้กับนักลงทุนได้

             
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ระดมทุนและนักลงทุน นำไปสู่ยุคใหม่ของการระดมทุนในประเทศไทยSE Digital


บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (SE Digital) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 


อัพเดตข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SE Digital ได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือกดติดตามเราทาง Facebook และ Twitter

Website: www.sedigital.io
Facebook: www.facebook.com/sedigitalio
Twitter: www.twitter.com/sedigitalio

Share: