16 ปีแห่งความหลัง...Moody’s ปรับเครดิต เรตติ้ง ประเทศไทย

อันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit Rating เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) จะเป็นผู้ออก Credit Rating แล้วมันสำคัญยังไง? แบงก์ชาติอธิบายไว้ว่า ช่วงที่ผ่านมาบริษัทนิยมออก “หุ้นกู้” ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการล็อคต้นทุนทางการเงินในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนในตราสารหนี้


เพราะฉะนั้น Credit Rating จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในการลงทุนในตราสารหนี้ สำหรับบริษัทจัดอันดับที่มีมาตรฐานในระดับสากล ก็มี 3 เจ้าด้วยกันคือ Moody’s ซึ่งจะจัดอันดับ 2 ครั้งคือช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี  S&P Global จะจัดอันดับปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี Fitch Rating จะจัดอันดับปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี ส่วนในไทยมี 2 แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเทศไทยมี 2 แห่งคือบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

สำหรับการปรับ Credit Rating ล่าสุดของ Moody’s ที่ฮือฮามาก ก็เพราะว่า Moody ไม่ได้ปรับอันดับเรตติ้งของไทยมานานมากแล้ว “เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม” ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวถึงการปรับอันดับ Credit Rating ว่า “เปรียบเสมือน 16 ปีแห่งความหลัง…เพราะมูดดี้ไม่ได้ปรับอันดับเรตติ้งมาตั้งแต่ปี 2546 แล้ว

 

 

 

Tags:
Share: