Top 5 หุ้นโรงไฟฟ้าทำมาจิ้นสูงสุด

ผ่านไปแล้วสำหรับช่วงรายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2562 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งก็มีหลายๆ หลักทรัพย์ที่รายงานผลประกอบการของมาอย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นกำไรจากการดำเนินงานอย่างเดียว หรือมีการบันทึกกำไรพิเศษจากธุรกรรมต่างๆ ของหลักทรัพย์นั้นๆ


แต่เมื่อเข้าไปดูบางหลักทรัพย์กำไรสุทธิอาจจะเติบโตอย่างโดดเด่น แต่หากเข้าไปดูความสามารถในการทำกำไรสุทธิค่อนข้างต่ำ วันนี้ทาง Wealthy Thai จึงได้รวบรวมหุ้นโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) อยู่ใน 5 อันดับสูงสุด โดยจะคัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นสัดส่วนหลักเท่านั้นมาให้พิจารณา


สำหรับอัตรากำไรสุทธิ นั้น จะแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิ เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย ทำให้เราทราบถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัทนั้นๆ ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว โดยจะใช้วัดความสามารถของบริษัทในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

 

WHAUP ครองแชมป์ทำมาจิ้นสูงสุด

เริ่มจากอันดับแรก ที่มีอัตรากำไรสุทธิสูงสุดของกลุ่มโรงไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ที่รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3/2562 ที่ระดับ 456.20 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ระดับ 631.08 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิระดับ 51.38%


อย่างไรก็ตาม WHAUP ไม่ได้ประกอบธุรกิจเฉพาะโรงไฟฟ้าเท่านั้น แต่จะมีธุรกิจน้ำด้วย โดยธุรกิจน้ำ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนอยู่ที่ระดับ 449.9 ล้านบาท เติบโต 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนธุรกิจพลังงานมีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับจำนวน  421.4 ล้านบาท ลดลง 26.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัญญาแล้วจำนวน 556 เมกะวัตต์และที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 23 เมกะวัตต์


ส่วนอันดับสอง ได้แก่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ได้รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 575.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 531 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 47.92% ซึ่งถือว่ามีความสามารถในการทำกำไรสูงเป็นอันดับแรก


โดยงวด 9 เดือน 2562 มีรายได้จากการขายและให้บริการที่ 3,794 ล้านบาท ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ที่ 4,275 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 36 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,144 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายได้มีจำนวน 289.4 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนที่ 280.8 ล้านหน่วย


ขณะที่อันดับสาม ได้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG มีกำไรสุทธิ 401.19 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,139 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากไม่ได้มีรายการพิเศษเหมือนปี 2561  โดยมีอัตรากำไรสุทธิระดับ 43.80%  โดยในช่วง 9 เดือนของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 1,357 ล้านบาท ซึ่ง สิ้น ไตรมาส 3/2562 มีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 403.5 เมกะวัตต์


มาถึงอันดับสี่ ได้แก่บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ได้รายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 958.16 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ระดับ  715.71 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 43.34% ซึ่งงวด 9 เดือน มีผลกำไรสุทธิ 1,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น122%จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 730 ล้านบาท


ทั้งนี้ GUNKUL มีรายได้จากธุรกิจ 2 ส่วน  คือ รับเหมาก่อสร้างและให้บริการ รวมทั้งการขายไฟฟ้า และรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า โดยรายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า เท่ากับ 2,216 ล้านบาท และ 1,156 ล้านบาทตามลำดับ  ส่วนรายได้จากจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ อยู่ที่ 616 ล้านบาท


ขณะที่อันดับห้า ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ได้รายงานกำไรสุทธิที่ระดับ จำนวน 943 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 42.95% โดยปีนี้บริษัทจะมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มเป็น 2,894 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2,241เมกะวัตต์เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างพัฒนา“จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานั้น บ่งบอกถึงบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไร แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูเหมือนกัน นั่นคือ การเติบโตของรายได้หลัก ซึ่งถ้ารายได้หลักเติบโต นั่นแสดงถึงธุรกิจนั้นๆ ยังมีความน่าสนใจ ส่งผลให้ บรรทัดสุดท้ายก็คงเติบโตตามมาด้วย แต่ถ้าหาก รายได้หลักลดลง นั่นน่าเป็นห่วง เพราะอาจจะหมายถึง ธุรกิจกำลังไม่ได้รับความนิยม หรือ มีการแข่งขันสูงขึ้น”

Tags:
Share: