“กสิกรไทย-กรุงเทพ” ลดดอกกู้ MLR มีผล 11 พ.ย.

มาตามน้ำ 2 แบงก์ใหญ่ “กสิกรไทย-กรุงเทพ” ประกาศลดดอกกู้ MLR ลูกค้ารายใหญ่ หนุนลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลูกหนี้ธุรกิจ BBL “อั้น” ไม่ลดดอกฝาก ดีเดย์ 11พ.ย.นี้ “ชาติศิริ” เตรียมลดดอกเบี้ยรายย่อย 2 ขาอีกระลอกนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า ธนาคารได้ปรับลดดอกเบี้ยกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างดี แม้การลดดอกเบี้ยกู้ข้างเดียว จะกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)บ้าง และส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวมของธนาคาร แต่ธนาคารยอมรับผลกระทบดังกล่าวได้ พร้อมกันนี้ธนาคารจะมีการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยกู้และดอกเบี้ยฝากสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยด้วยอีกรอบด้วย

 “ผลกระทบNIM ทำให้ผลดกเนินงานเราลดลง ก็ไม่เป็นไร เพราะลูกค้าขยับได้ก็มีความหมายที่สำคัญกับเรา”นายชาติศิริกล่าวสำหรับแนวโน้มการเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้น นั้น นายชาติศิริ เชื่อว่า การลดดอกเบี้ย MLR จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลามากขึ้น เป็นการสนับสนุนต้นทุนทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

 “แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้า โครงการต่างๆที่รัฐทำ จะทำให้การลงทุนจะเกิดขึ้นในปีหน้า และเป็นช่วยให้เศรษฐกิจขยายได้มั่นคงขึ้น”นายชาติศิริ กล่าว

 นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้MLR หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา ลง 0.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2562 เป็นต้นไป

 

สุวรรณ แทนสถิตย์“การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ นับเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม” นายสุวรรณกล่าว

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารปรับลดดอกเบี้ยกู้และดอกเบี้ยฝากมั้ง 2 ขา เพื่อตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยธนาคารทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% จากปัจจุบันที่ 6.25% เป็น 6.00% ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารที่ใช้อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

 พร้อมกันนี้ ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับลูกค้านิติบุคคลลง 0.07%-0.25% ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ยังไม่มีการปรับลดลงในขณะนี้ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสิน ได้มีการประกาศลดดอกเบี้ยกู้และดอกเบี้ยฝาก หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติ 5 เสียง ต่อ 2 เสียง เห็นชอบลดดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1.25%เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่วิกฤตซับไพร์มในสหรัฐ

Share: