ส่องบัญชีเงินฝากประจำ ใครคือแชมป์ให้ดอกเบี้ยสูงสุด !!

ปัจจุบันทางเลือกด้านการลงทุนมีหลากหลายแต่การฝากประจำยังคงได้รับความนิยม เพราะเป็นการลงทุนที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว แม้ความผลตอบแทนที่ได้จะไม่สูงมาก แต่ก็มีข้อดีด้านความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นเก็บเงิน วันนี้ Wealthy Thai จึงรวบรวมธนาคารพาณิชย์ที่มีบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน มาให้ติดตามกัน และแต่ละธนาคารมีเงื่อนไนอะไรบ้างในการต้องฝากประจำเพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยตัดสินใจ


เริ่มต้นที่บัญชีฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.65% สำหรับวงเงินน้อยกว่า 2 ล้านบาท และเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท


ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 1.55% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก


ธนาคารออมสิน ให้ดอกเบี้ย 1.55% โดยมีเงื่อนไขต้องฝากเงินครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สามารถถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อถอนแล้วรายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้และต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก


ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 1.55% สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท เปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000 บาท โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

 

 


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 1.50% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากครั้งถัดไปขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นจะนำดอกเบี้ยสุทธิรวมเข้าเป็นเงินต้น (จ่ายแบบดอกเบี้ยทบต้น) และฝากต่อให้ในระยะเวลาฝากเดิมโดยอัตโนมัติ


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 1.50% สำหรับยอดเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เปิดบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก


ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 1.50% สำหรับวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท  เปิดบัญขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงินก็ได้


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ดอกเบี้ย 1.40% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000-10,000 บาท และรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงิน


ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 1.40% สำหรับยอดเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และฝาก 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัญชีเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยรายเดือน (ฝากครั้งถัดไป ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 10,000 บาท) โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก หรือจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ย 1.30% โดยกำหนดฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก


และสุดท้าย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดอกเบี้ยบัญชีฝากประจำ 12 เดือน ที่ 1.20% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 1,000 บาท โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรข้อมูลด้านบนน่าจะตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาบัญชีเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูง ซึ่งระยะเวลา 1 ปี ถือเป็นการเริ่มต้นเก็บเงินที่ดี หากเราต้องการออมเงินต่อก็สามารถขยายระยะเวลาได้ หรือจะนำไปต่อยอดในการลงทุนอื่นๆก็ยิ่งดี ถือเป็นการกระจายความสร้างและสร้างรายได้สนับสนุนให้กับตัวเอง

 

 

 

Share:

Related Stories