“ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”...ก็สร้างกำไรได้

 

คุณเคยสงสัยไหมว่า เมื่อไรจึงจะเรียกว่า... ถึงเวลา ?

หรือต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อน ถึงจะเรียกว่า... ถึงเวลา ?

 


เรากำลังอยู่ในยุคที่มนุษย์ทำเรื่องที่ส่งผลกระทบกับโลกใบนี้มากที่สุด มากกว่าดวงอาทิตย์หรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ในโลก โดยสองเรื่องที่มีความเสียหายเกินกว่าจะย้อนกลับได้แล้ว คือ 

 

-การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

-การสูญเสียวัฎจักรไนโตรเจน 

 

นั่นหมายความว่า มนุษย์ ต้องหาทางทำหน้าที่แทนกลไกธรรมชาติที่หายไป อย่างไม่มีวันจบ

 

ปี 2562 เป็น โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกับ 12 องค์กรในตลาดทุน จัด โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุน ร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

 

 

วันนี้ นักลงทุนมองหาธุรกิจและเทคโนโลยีที่เป็น มิตรกับโลก เพื่อผลตอบแทนระยะยาว     

 

นักลงทุนสถาบันรวมตัวกัน ยกระดับการลงทุนของประเทศไทยสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล ประกาศเจตนารมย์ ไม่ลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล คู่ค้าต่างชาติยกมาตรฐานสูงขึ้น และเรียกร้องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่วัดผลได้

 

ภาคตลาดเงิน ต่างร่วมกันขับเคลื่อน การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ผู้บริโภค ต้องการความยั่งยืน ความปลอดภัย และความรู้สึกที่ดี

 

แล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง ? 

แล้วธุรกิจของเรา จะเติบโตอย่างไร ?

 

จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราหันมาใช้ พลังงานทางเลือก กันมากขึ้นอีก เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ?

 

จะเป็นไปได้ไหม ถ้าหยุดโทษพลาสติกว่าเป็นผู้ร้าย โทษผู้บริโภคว่าไม่แยกขยะ หรือโทษรัฐว่าไม่มีมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ แล้วหันมาจับมือรณรงค์ลดการใช้และร่วมกันออกแบบวงจรพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง ?

 

จะเป็นไปได้มั้ยที่ CEO จะเป็นคนวางนโยบายและขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนของทั้งองค์กร ?

 

จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราร่วมกันช่วยแบ่งปันความรู้ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก พัฒนาความพร้อมให้คู่ค้าและผู้ผลิต ในการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ?

 

จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราร่วมมือกัน สร้างตลาด ให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นอีก เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบ win-win ?

 

คำตอบคือ เป็นไปได้! และหลายภาคส่วนได้เริ่มแล้ว เพื่ออนาคตประเทศไทย และลูกหลานของเรา หลายกรณีพิสูจน์แล้วว่าธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสร้างกำไร

 

วันนี้คุณจะไม่ก้าวไปคนเดียว เราชวนคุณมาร่วมขบวนไปด้วยกัน ผนึกกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกัน ทั้งธุรกิจ และสังคม ลูกหลานเรา ลูกหลานพนักงานเรา

 

ถึงเวลาเติบโตร่วมกัน ‘Thailand Responsible Business Network (TRBN)’ ก้าวแรก เพื่อก้าวต่อไป สู่ความยั่งยืนของประเทศไทย

Share: