ถึงคิวเอดีบีหั่นศก.ไทยปีนี้เหลือ2.6%ปีหน้าเหลือ3%

การลงทุนภาครัฐชักช้า ลงทุนภาคเอกชนไม่กระเตื้อง พ่นพิษเศรษฐกิจทรุดรวด 2 ปี


ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ลดลงจาก 3.0% เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็น 2.6% และปี 2563 จาก 3.2% เป็น 3%เนื่องจากการการเติบโตที่ชะลอตัวลงของการบริโภคทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการลงทุน


นอกจากนี้ เอดีบีคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศเอเชียกำลังพัฒนาจะขยายตัวต่ำลงทั้งในปีนี้และปีหน้า อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดีย โดยได้ปรับลด GDP ลงจากการคาดการณ์ครั้งล่าสุดในรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย (Asian Development Outlook 2019 Update) เดือนกันยายนจาก 5.4% ในปี 2562 และ 5.5% ในปี 2563 เหลือ 5.2% ทั้งในปี 2562 และ 2563

Share: