“บลจ.กสิกรไทย”...ส่ง ‘Term Fund’ ขายส่งท้ายปี 17-24 ธ.ค.นี้

“บลจ.กสิกรไทย”...ส่ง ‘กอง KFF1YHG’ ลุยตราสารหนี้เอเชีย ล็อคผลตอบแทน 1 ปี สูงสุดที่ 1.35% ต่อปี ขาย 17 – 24 ธ.ค. 19 นี้


นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HG (KFF1YHG)” ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.35% ต่อปี โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 17-24 ธ.ค. 19

 

(นาวิน อินทรสมบัติ)

 

 

เบื้องต้นคาดว่ากองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนใน


-เงินฝาก China Construction Bank Corporation, สาขาฮ่องกง,

-เงินฝาก Agricultural Bank of China และเงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน

-เงินฝาก Commercial Bank of Qatar

-เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์

-เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน


“ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมีความชันเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าน่าจะมีการปรับดอกเบี้ยลงอีก 1 ครั้งในปี 2020 ซึ่งจะเป็นผลดีกับอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลงส่งผลให้ผู้ลงทุนมุ่งหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for yield) ) โดยเน้นการลงทุนในประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ เช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินมูลค่า (Valuation) ของตราสารหนี้เอเชียยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับทรงตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความผันผวนจากประเด็นสงครามการค้า แม้ว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ในระยะที่ 1 แต่ตลาดยังคงสับสนกับแนวทางการเจรจาในระยะต่อไป จึงแนะนำให้ผู้ลงทุนยังคงควรจับตาประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินผันผวนในระยะสั้นได้”


กองทุน Term Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อคผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่


-‘กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)’

-‘กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)’

-‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)’


เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท

Share: