“กอง QHOP” ควงคู่ “กอง K-ICT”…ผลตอบแทนสูงสุดแห่งปี ‘กองทุนไทย’

“ปีหมู2019” กำลังจะโบกมืออาลาไป “ปีหนู2020” กำลังจะคืบคลายเข้ามาเยือน

           

ในปีนี้ถือเป็นอีกปีที่ยากสำหรับการลงทุน เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลาดการเงินโลกผันผวนหนักมาก และยังน่าจะต่อเนื่องข้ามไปกันเลยทีเดียว

           
‘ตลาดหุ้นไทย (SET TRI)’ (ณ 23 ธ.ค. 19) ครึ่งปีแรกทำท่าว่าจะออกตัวได้ดี แต่เข้าครึ่งปีหลังเป็นหนังคนละม้วน +3.84% ทั้งปีไม่ไปไหนไกล แต่ ‘กองทุนไทย’ ที่มีผลงานดีสุดให้ผลตอบแทนสูงถึง 27.73%

           

ส่งท้ายปีนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีที่สุดแห่งกลุ่ม ‘กองหุ้นไทย & กองอสังหาริมทรัพย์/REIT’ มาฝากกัน

 

“กอง QHOP”...โชว์ผลตอบแทนสูงสุด 27.73%
ในกลุ่ม ‘กองอสังหาฯ/REIT’

           

กลุ่ม ‘กองทุนอสังหาริมทรัพย์/REIT/Infra Fund’ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นไทยนั้น เสมือนหนึ่งหุ้นตัวหนึ่งที่นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านตลาดหุ้นได้โดยตรง

           

ปัจจุบันมีอยู่ 46 กอง ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1.67% โดยมี 25 กอง คิดเป็น 54.35% จากทั้งหมด ที่มีผลงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่อีก 21 กอง คิดเป็น 45.65% นั้น มีผลงานแพ้ค่าเฉลี่ย ในจำนวนนี้มีอยู่ 19 กอง ที่มีผลงาน ‘ติดลบ’

           

“โดยกองทุนในกลุ่มนี้ที่มีผลงานดีสุด เป็น Top of the Year 2019 ได้แก่ “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)” ของ ‘บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)’ ให้ผลตอบแทน 27.73%

 

 

“กอง K-ICT”...ผลงานดีสุด 20.48% ในกลุ่ม ‘กองหุ้นไทย’

         

สำหรับกลุ่ม ‘กองหุ้นไทย’ นั้น ได้แบ่งตามเกณฑ์ของ ‘สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)’ ออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน โดยกองทุนที่มีผลตอบแทนดีสุดประจำปี2019 ของแต่ละประเภทนั้น ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 5.18 – 20.48% ซึ่งสูงกว่า SET TRI ในช่วงเวลาเดียวกันที่ +3.84% เท่านั้น

 

 

           
กลุ่ม ‘กองหุ้นใหญ่’ มีทั้งหมด 67 กอง (มีผลงานครบปี 62 กอง) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย  1.79% โดยมี 36 กอง คิดเป็น 58.06% ที่มีผลงานดีกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่มีอีก 26 กอง คิดเป็น 41.94% ที่แพ้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ในจำนวนนี้มีกองทุนที่ผลงาน ‘ติดลบ’ อยู่ 11 กอง

           

“โดยกองทุนในกลุ่มนี้ที่มีผลงานดีสุด เป็น Top of the Year 2019 ได้แก่ “กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)” ของ ‘บลจ.กสิกรไทย’ ให้ผลตอบแทน 20.48%

             


ส่วนกลุ่ม ‘กองหุ้นทั่วไป’ นั้น มีทั้งหมด 239 กอง (มีผลงานครบปี 219 กอง) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.18% โดยมี 108 กอง คิดเป็น 49.31% ที่ชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ในขณะที่มีถึง 111 กอง คิดเป็น 50.68% ที่แพ้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ในจำนวนนี้มีที่ผลงาน ‘ติดลบ’ อยู่ 45 กอง

             

“โดยกองทุนในกลุ่มนี้ที่มีผลงานดีสุด เป็น Top of the Year 2019 ได้แก่ “กองทุนเปิดทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ของ ‘บลจ.ทิสโก้’ ให้ผลตอบแทน 14.65%

           

 

ด้านกลุ่ม ‘กองหุ้นขนาดกลาง-เล็ก’ นั้น มีอยู่ 27 กอง ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.12% มีกองทุนที่ชนะค่าเฉลี่ยอยู่ 15 กอง คิดเป็น 55.56% และที่แพ้ค่าเฉลี่ยอีก 12 กอง คิดเป็น 44.44% ในจำนวนนี้มีกองที่ผลงาน ‘ติดลบ’ อยู่ 6 กอง

           


“โดยกองทุนในกลุ่มนี้ที่มีผลงานดีสุด เป็น Top of the Year 2019 ได้แก่ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)” ของ ‘บลจ.แอสเซท พลัส’ ให้ผลตอบแทน 14.65%

           

และกลุ่มสุดท้าย ‘กองดัชนี SET50’ มีทั้งหมด 23 กอง (ผลงานครบปี 20 กอง) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.17% มีกองที่ชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 16 กอง คิดเป็น 80% ในขณะที่มี 4 กอง คิดเป็น 20% ที่แพ้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่มีกองทุนที่มีผลงานติดลบเลย

           

“โดยกองทุนในกลุ่มนี้ที่มีผลงานดีสุด เป็น Top of the Year 2019 ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) : SCBSET50” ของ ‘บลจ.ไทยพาณิชย์’ ให้ผลตอบแทน 5.18%

           

ทั้งหมดนี้คือที่สุด ‘กองทุนไทย’ ในรอบปี2019 ที่ผ่านมา ใครที่ลงทุนไว้ตั้งแต่ต้นปีก็คงแฮปปี้ไปตามๆ กัน อย่าลืมใช้โอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ทบทวนแผนการลงทุนประจำปีของตัวเองกันอีกครั้ง ทีมงาน ‘Wealthythai’ ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี ‘หนู2020’ มา ณ โอกาสนี้ด้วย เฮงๆๆ ทุกคนครับ

 

Share: