สถานทูตเตือนคนไทยงดเดินทางไป "อิรัก" เป็นการชั่วคราว

สถานเอกอัครราชทูต กรุงอัมมาน ออกประกาศเตือนคนไทยงดเดินทางไปอิรักชั่วคราว พร้อมให้ผู้ที่พำนักอยู่ระมัดระวัง เลี่ยงเข้าใกล้สถานที่ชุมนุม

 

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.63 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2563 เรื่อง "สถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก" ระบุว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในอิรักนั้น

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จึงขอประกาศให้คนไทยที่พำนักในอิรักใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้สถานที่ชุมนุม รวมทั้งขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปอิรักยกเว้นการเดินทางไปอิรักเป็นการชั่วคราวจนว่าสถานการณ์จะกลับข้าสู่ภาวะปกติ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

 

 

Share: