หุ้นกู้ TPIPL ทางเลือกการลงทุน

ในบรรดาสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกการลงทุน ‘หุ้นกู้’ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน จัดว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุน โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาคืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละราย


ล่าสุด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในไทย และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท


สำหรับ TPIPL นอกจากเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่มีฐานการผลิตอยู่ในจังหวัดสระบุรีแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง อาทิ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ อิฐมวลเบา กาวยาแนว สีทาอาคาร ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เช่น เม็ดพลาสติก กาวน้ำ กาวผง เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยและชีวภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ


นอกจากนี้ TPIPL ยังมีธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแอมโมเนียไนเตรทและกรดไนตริก ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย

 

สำหรับผลประกอบการ งวด 9 เดือนแรกปี 2562 (มกราคม-กันยายน) ของ TPIPL มีกำไรสุทธิ 2,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 175.48% เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น และอัตรากำไรธุรกิจปูนซีเมนต์และเม็ดพลาสติกที่ดีขึ้น


ล่าสุด TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ในวันที่ 13-15 มกราคม 2563 แก่นักลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ครบอายุไถ่ถอนหุ้นกู้ ปี พ.ศ. 2566 มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับผุ้ลงทุนทั่วไป 100,000 บาท ทวีคุณครั้งละ 100,000 บาท


หุ้นกู้ดังกล่าว กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หรือทุกวันที่ 16 มกราคม 16 เมษายน 16 กรกฎาคม และ 16 ตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก 16 เมษายน 2563


ขณะที่ ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ ‘BBB+’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Positive สะท้อนถึงความสามารถการชำระหนี้ที่ดี ตลอดจนตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย แหล่งที่มารายได้ที่หลากหลาย และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TPIPP) (ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดได้จากรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำขึ้นโดยทริสเรทติ้ง)


 

ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

Share: