พร้อมไหม !! ถ้าคุณต้องมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี

สิ่งที่คนรู้ คือ วันเกิด ผู้คนต่างเฝ้านับวันเวลาที่ผ่านไป 1 ปี 2ปี 10 ปี 30 ปี .... 60 ปี แต่จะมีซักกี่คนที่รู้วันตาย การที่เราไม่รู้วันที่เราจะจากโลกนี้ไป ในมุมหนึ่งอาจเป็นเรื่องที่ดี ที่เราไม่ต้องกังวลอะไร ใช้ชีวิตทุกวันอย่างเต็มที่ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องร้ายที่เราไม่สามารถบริหารชีวิตเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะในด้านการเงิน


ในโลกปัจจุบันเริ่มมีความเสี่ยงที่คนเราจะมีอายุยืนมากยิ่งขึ้น จากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ที่เป็นเหมือนพรจากสวรรค์ แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจเป็นบทลงทัณฑ์ของเทพพระเจ้าก็ได้ ทำให้ผู้คนต้องอาศัยอยู่บนโลกนี้ที่ยืนยาว  โดยจากสถิติ อายุไขของคนไทยเพิ่มขึ้นจากอายุเฉลี่ย 55 ปี ในปี 2504  มีอายุยืนมากขึ้นมาอยู่ที่ 75.3 ปี ในปี 2559 และมีแนวโน้มที่คนไทยจะมีอายุยืนมากขึ้นไปอีก โดย TDRI คาดการณ์ว่า คนไทยที่เกิดในปี 2559 จะมีอายุยืนเฉลี่ยอยู่ที่ 80 -98 ปี และมีแนวโน้มว่าคนไทยในอนาคตจะมีอายุยืนไปอยู่ที่ 100 ปีได้


ขณะที่ภาพของสังคมยังมีการปรับตัวไม่ทันมากนัก ปัจจุบันการเกษียณอายุจะอยู่ที่  60 ปี  และไม่ได้มีการปรับขึ้นมานานมากสวนทางกับอายุเฉลี่ยของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตเราอาจต้องหาเงินมากขึ้นเพื่อใช้ ”ชีวิตในบั้นปลายที่ว่างเปล่า” การจะพึ่งพิงกับลูกหลานที่จะมาเลี้ยงดูเราในยามชราก็เริ่มเป็นเรื่องที่อาจจะคาดหวังได้ยากขึ้น ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีความกตัญญู แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ลำพังจะเอาตัวรอดก็เป็นเรื่องยากเต็มที

 

 

คุณหาเงินได้มากพอหรือยัง

เมื่อการมีอายุไขถึง 100 ปีไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป ดังนั้นการจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราสามารถอยู่ได้ตามคุณภาพชีวิตที่พึงมีน่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญกว่า ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่เราต้องเกษียณอายุ 60 ปี และมีความเสี่ยงที่จะต้องมีอายุถึง 100 ปี   แล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่


ดังนั้นเพื่อให้การตั้งสมมุติฐานเป็นเรื่องที่มองเห็นมากขึ้น  จึงขอหยิบยกตัวเลขเงินเพื่อเป็นตุ๊กตาให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ถ้าเราต้องการมีเงินใช้ในช่วงบั้นปลายยามเกษียณที่ 2 หมื่นบาทต่อเดือน ต้องใช้เงินเท่าไหร่บ้าง

 

 

ตัวเลขที่เห็นไม่ใช่น้อยๆเลยถ้าเราจะต้องเก็บเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมาย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยความมีวินัย และเริ่มต้นการเก็บออมในอายุที่น้อย รวมถึงการกระจายความเสี่ยงการลงทุนอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ถึงเป้าหมายได้ เพียงแต่ต้องเริ่มวันนี้ และทำทันทีเพื่อให้ชีวิตในยามเกษียณไม่ต้องกังวล

Share: